Over ons

Connect heeft haar zetel in Paramaribo, Suriname. Het is een volledig Surinaams product, gestart en tot noch toe uitsluitend onderhouden door Surinamers. Het ontwikkelen van dit idee van het platform is begonnen bij gewezen journalist Kamlesh Ganesh.

Connect heeft als hoofddoel om wetenschappelijke kennis en innovatie dichterbij de samenleving te brengen. Kennis, die buiten Suriname ligt, maar ook kennis die in Suriname is, maar niet voor een ieder even bereikbaar is. De focus is altijd op onderwerpen die voor de toekomst van samenlevingen van betekenis zijn. Hierbij inbegrepen, de effecten van de Vierde Industriƫle Revolutie op de wereld, maar specifiek op Suriname.

Connect presenteert geen partijpolitieke verslagen. De website bevat sec informatie die voortvloeit uit onderzoek in en buiten Suriname. Wij promoten graag wetenschappelijk onderzoek en daarvoor nodigen wij ook alle wetenschappers uit om gebruik te maken van dit platform.

Let wel: Verslagen waar wij geen bronnen of bewijsmateriaal voor kunnen vinden, hebben geen plek op deze website. Wij werken niet met geruchten!

Meedoen

Onze missie is om de kloof te overbruggen tussen actualiteiten en het grote publiek door studies en wetenschappelijke ontwikkelingen te presenteren in een herkenbare vorm. We streven ernaar om onze artikelen voor iedereen toegankelijk te maken, ongeacht leeftijd, opleiding en achtergrond, zodat iedereen kan leren, op de hoogte kan blijven en zich kan blijven ontwikkelen.

Wij moedigen wetenschappers en onderzoekers graag aan om zoveel als mogelijk te delen wat te delen valt. Wetenschap en onderzoek moeten uiteindelijk de samenleving dienen. Confidentialiteit van delen van het onderzoek bewaken is natuurlijk uw eigen verantwoordelijkheid bij het delen van informatie. 

Bent u in de gelegenheid om een tekst op te sturen?
Let dan wel op de volgende aandachtspunten.

  1. Graag aandacht besteden aan de aanleiding voor uw onderzoek/project.
  2. Graag ook aandacht besteden aan uw methode van onderzoek, in geval van een onderzoek.
  3. Er is geen beperking in de hoeveelheid van de content die u in tekst wenst aan te leveren. 
  4. Graag uw inzending voorzien van een foto van de wetenschapper/onderzoeker/projectleider of team.
  5. Alles wat ter illustratie van de tekst aan fotomateriaal nodig geacht wordt, ook meesturen.
  6. Het artikel moet voorzien zijn van een kopstuk/titel (dit wordt naderhand waar nodig ook besproken met de verzender, afhankelijk van de lengte en begrijpelijkheid van de titel). Houd het dus zo kort als mogelijk. Maak het ook niet technisch. Dit is belangrijk, want titels veranderen wij niet na het posten van een artikel. Indien op een later moment blijkt dat de titel niet in goede aarde gevallen is bij het publiek, hebt u in ieder geval goed over nagedacht. 
  7. Zorgt u ervoor dat u uw inzending zelf ook goed doorneemt. Het is niet de bedoeling om na de publicatie aanpassingen te plegen in uw tekst. Wees dus zorgvuldig. Connect post de publicaties ook op sociale media. So please keep this in mind while writing.

Alle inzendingen naar info@connect.sr