Onze Partners

  • Home
  • Onze Partners
Codettes wil meisjes en jonge vrouwen bewust maken van de enorme mogelijkheden die ICT biedt, en hen uitnodigen om hun toekomst als ICT-makers voor te stellen door middel van jaarlijkse netwerkevenementen, hackathons, bootcamps en trainingen. Connect werkt al sinds haar oprichting samen met Codettes in het kader van aandacht voor jonge innovators. Hiermee werd Codettes de eerste officiele partner van Connect.
De Stichting CONSERVATION OF MOTHER EARTH moet toonaangevend bijdragen aan duurzame exploitatie en beheer van natuurlijke hulpbronnen, waarbij een gezonde en ontwikkelde samenleving gestimuleerd wordt. In het kader van natuurconservering initieert en voert de stichting bijzondere projecten, bewustwordingsprogramma’s en trainingen op eigen initiatief, maar ook in samenwerkingsverbanden met andere (inter)nationale organisaties. De sleutelwoorden voor CONSERVATION OF MOTHER EARTH zijn: klimaatbeheersing, duurzame productie, hernieuwbare energie, natuurbehoud, innovatie en technologie