Waarom recycling zo belangrijk is

Jul 29, 2020

Recycling is veel meer dan alleen het verminderen van de hoeveelheid afval die naar de stortplaats wordt gestuurd. We moeten de manier waarop we over afval denken veranderen. In 2006 werd op de Anton de Kom Universiteit van Suriname een analyse uitgevoerd van een geïntegreerd afvalbeheersysteem, dat in Suriname toegepast kan worden met het oog op het bereiken van duurzame ontwikkeling. De afval generatie per capita door het huishouden bedroeg in 2006 ruim 0.47 kg per dag met een aanvankelijke toename van 3.9 % per jaar. Wij zijn nu ruim 14 jaren verder. Organisch afval is de grootste component (ruim 61%) in het huishoudelijk afval gevolgd door plastic (ruim 8 -12%). Aan de hand van de analyse uit 2006 had Suriname genoeg potentie om te recyclen.

Bron: ABS – Verwerking Connect

Inhoud 

  • Wat is recycling
  • Voordelen van recycling
  • De stappen van recycling
  • Soorten gerecyclede materialen
  • Verminder en hergebruik

Wat is recycling

Of het nu gaat om plastic, papier of aluminium, de producten en materialen die kunnen worden gebruikt nadat ze hun oorspronkelijke doel hebben bereikt, zijn verre van waardeloos. In feite hebben de meeste materialen een grote recyclingwaarde. Naar schatting kan tot 75% van al het afval worden gerecycled of hergebruikt, een cijfer dat aangeeft hoe effectief het proces kan zijn als het goed wordt gedaan. Bijna alles wat we om ons heen zien, kan worden gerecycled, hoewel verschillende materialen verschillende technieken vereisen wanneer ze worden gerecycled. De meeste algemeen recyclebare materialen zijn batterijen, biologisch afbreekbaar afval, kleding, elektronica, glas, metalen, papier, plastic en nog veel meer.

Recycling is het proces van scheiden, inzamelen en herfabricage of het omzetten van gebruikte of afvalproducten in nieuwe materialen. Maar als we ons echt op recycling willen concentreren, is het belangrijk om de manier waarop we het aanpakken, zowel op persoonlijk als op maatschappelijk niveau te veranderen.

Recycling helpt de levensduur en bruikbaarheid te verlengen van iets dat al zijn oorspronkelijke doel heeft gediend door het terug te brengen naar zijn grondstoffen en vervolgens die materialen te gebruiken om iets te produceren dat bruikbaar is. Het maakt deel uit van de drie gouden duurzaamheidsregels (verminderen, hergebruiken en recyclen) en heeft veel voordelen voor zowel ons mensen als voor het milieu. Vrijwel de hele planeet wordt beïnvloed door hoeveel we recyclen.

Voordelen van recycling

De natuurlijke hulpbronnen van de wereld zijn eindig en sommige zijn zeer schaars. Op een fundamenteel niveau kan recycling van papier en hout bomen en bossen redden , plastic recyclen betekent minder nieuw plastic creëren, metalen recyclen betekent minder behoefte aan mijnbouw en glas recyclen vermindert het gebruik van nieuwe grondstoffen zoals zand. De realiteit is natuurlijk veel complexer, maar het fundamentele proces is niettemin geldig. Metalen zijn bijvoorbeeld herhaaldelijk recyclebaar, met behoud van de meeste of al hun eigenschappen.

Recycling vermindert de noodzaak om nieuwe grondstoffen uit de aarde te telen, te oogsten of te extraheren. Dat vermindert op zijn beurt de schadelijke verstoring en schade die aan de natuurlijke wereld wordt toegebracht, wat betekent dat er minder bossen worden gekapt, rivieren worden omgeleid, wilde dieren worden beschadigd of verplaatst, en minder vervuiling.

Het is ook veel beter om bestaande producten te recyclen dan de gemeenschap of het land van iemand anders te beschadigen op zoek naar nieuwe grondstoffen. De vraag naar nieuwe goederen heeft ertoe geleid dat meer van de armste en meest kwetsbare mensen uit hun huizen zijn verdreven of anderszins zijn uitgebuit.

Producten maken van gerecyclede materialen vereist doorgaans minder energie dan ze maken van nieuwe grondstoffen – soms is het een enorm verschil in energie. Zo kost het produceren van nieuw aluminium uit oude producten 95% minder energie dan het vanaf nul maken. Voor staal is het ongeveer 70% energiebesparing. Hoewel niet altijd, kost het tweede keer produceren van iets de meestal veel minder energie.

Omdat recycling betekent dat je minder energie hoeft te gebruiken bij het inkopen en verwerken van nieuwe grondstoffen, veroorzaakt het een lagere CO2-uitstoot, wat een effect heeft op de opwarming van de aarde. Het houdt ook potentieel methaanafgevend afval weg van stortplaatsen. Over het algemeen is het verminderen van kooldioxide en andere broeikasgassen die in de atmosfeer worden uitgestoten essentieel om de klimaatverandering te stoppen.

Recycling is ook economisch zinvol. Als vuistregel is het zes keer goedkoper om gerecycled afval te verwijderen dan algemeen afval. Dus hoe meer je recycleert en hoe minder je in de prullenbak doet, hoe meer geld wordt bespaard – wat goed zou moeten zijn voor huishoudens, bedrijven en lokale openbare diensten. Het recyclen van voedselafval en groenafval is ook een geweldig idee, dat vaak veel waardevolle compost oplevert.

Recycling kan de economie op meerdere manieren stimuleren. De EPA heeft aangetoond dat recycling helpt om banen te creëren in zowel de recycling- als de productie. Een onderzoek uit 2016 weest uit dat recyclingactiviteiten in één jaar tijd 757.000 banen kunnen realiseren.

De stappen van recycling

Recycling omvat drie essentiële stappen, weergegeven door het bekende recyclingsymbool. De eerste is om de recyclebare materialen daadwerkelijk te verzamelen, wat op verschillende manieren kan worden gedaan (ze kunnen bijvoorbeeld aan de stoeprand worden opgehaald, bij de centra worden ingeleverd of via stortings- of terugbetalingsprogramma’s worden verzameld).

Na de inzameling worden de recyclebare materialen naar een inzamelpunt gestuurd. Ze worden geclassificeerd, schoongemaakt en verwerkt tot materialen die kunnen worden gebruikt bij de productie. Recycleerbare stoffen worden vervolgens gekocht en verkocht zoals grondstoffen dat zouden zijn, en de prijzen gaan op en neer afhankelijk van vraag en aanbod.

Een groeiend aantal producten wordt vervaardigd met gerecyclede inhoud. Veelgebruikte huishoudelijke artikelen die gerecyclede materialen bevatten, zijn kranten, stalen blikjes, plastic wasmiddelen en frisdrankcontainers. Gerecyclede materialen worden in bepaalde landen ook op nieuwe manieren gebruikt, zoals teruggewonnen glas in asfalt om wegen te effenen.

Consumenten kunnen helpen de kringloop te sluiten door nieuwe producten te kopen die zijn gemaakt van gerecyclede materialen. Er zijn duizenden producten die gerecyclede inhoud bevatten. Ook in Suriname. Zoek tijdens het winkelen naar producten die gemakkelijk kunnen worden gerecycled en producten die gerecyclede inhoud bevatten.

Soorten gerecyclede materialen

Het is belangrijk om alle mogelijke materialen te recyclen, maar een van de meest relevante zijn kunststoffen, omdat ze zo’n groot deel uitmaken van het vaste afval dat we produceren. Wanneer plastic naar een stortplaats wordt gestuurd, breekt het niet af omdat het niet biologisch afbreekbaar is, en zelfs in het oceaanwater blijft plastic voor altijd rond en breekt het af in steeds kleinere stukjes (microplastics). De meeste kunststoffen worden slechts één keer gebruikt voordat ze worden weggegooid, ook wel plastic voor eenmalig gebruik genoemd – dit type plastic voor eenmalig gebruik wordt al in veel delen van de wereld verboden.

Metaalrecycling is ook erg belangrijk omdat het energie bespaart, emissies vermindert en banen creëert. Het gebruik van gerecycled metaal, bekend als schroot, in plaats van nieuw metaal, vermindert mijnafval met 97% en bespaart meer dan 90% op energie, afhankelijk van het materiaal. Door metalen te recyclen, worden zes keer meer banen gecreëerd dan door ze naar een stortplaats te sturen.

Hetzelfde geldt voor papierrecycling. Een ton gerecycled papier bespaart 17 bomen en 7.000 liter water. Het bespaart ook energie, ongeveer 4.000 kilowatt, genoeg om een ​​gemiddeld Surinaams huis voor een jaar en 4 maanden van stroom te voorzien. Papier neemt veel ruimte in beslag op stortplaatsen, dus hoe meer wordt gerecycled, hoe beter de stortplaatsen werken.

Net als papier gebruikt kartonrecycling minder water, vermindert het de uitstoot, bespaart het eersteklas onroerend goed op stortplaatsen voor materialen die niet recyclebaar zijn en voorkomt het ontbossing. Geschat wordt dat het recyclen van één ton karton 17 bomen kan redden van schade, 7.000 liter water.

Verminder en hergebruik

Misschien heb je wel eens gehoord van “The 3 R’s”: Reduce, Reuse, and Recycle. Hoewel recycling belangrijk is, is de meest effectieve manier om afval te verminderen, het niet in de eerste plaats te creëren. Het maken van een nieuw product vergt veel materiaal en energie en dan moet het product vervoerd worden naar waar het ook verkocht gaat worden. Dat betekent dat vermindering en hergebruik ook belangrijke manieren zijn om het milieu te beschermen.

Enkele manieren om te verminderen en opnieuw te gebruiken, zijn onder meer het zoeken naar producten die minder verpakking gebruiken, wat betekent dat er minder grondstoffen nodig zijn, het kopen van herbruikbare producten voor eenmalig gebruik, het onderhouden en repareren van producten zoals kleding, zodat ze niet hoeven te worden weggegooid en lenen, huren of items delen die niet vaak worden gebruikt, zoals tools. Het verminderen van ons verbruik zou de eerste stap moeten zijn, en hergebruik is ook veel duurzamer dan recycling. Recycling betekent dat een item wordt omgezet in grondstoffen die opnieuw kunnen worden gebruikt, hetzij voor hetzelfde product, hetzij voor een nieuw product, terwijl hergebruik betekent dat een object wordt gebruikt zoals het is, zonder behandeling.

De reden waarom recycling zo belangrijk is, is dat het vervuiling voorkomt, de noodzaak om nieuwe grondstoffen te oogsten vermindert, energie bespaart, de uitstoot van broeikasgassen vermindert, geld bespaart, de hoeveelheid afval die op stortplaatsen terechtkomt, vermindert en het gebruik van producten mogelijk maakt in hun volle omvang. Klinkt als een goed idee, hè? Als onze samenleving echt een duurzaamheidsniveau wil bereiken, moet recycling daarin een centrale rol spelen, er is gewoon geen alternatief. En….degenen die opzoek zijn naar business opportunities, lees dit artikel weer. Je zult er minimaal 10 business ideeën uit kunnen halen.