Bouwen in Suriname, dubbel zo duur als in 2015

Aug 3, 2020

Van plan om een huis te bouwen? Probeer met het volgende wat rekening te houden. Volgens voorlopige cijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS)(april 2020) zijn de prijzen in de bouw in in Suriname in 2019 gestegen. In vergelijking met 2018 was de stijging 6.7%. Vanaf het basisjaar 2015 tot en met 2019 zijn de bouwprijzen gemiddeld met 98% toegenomen (circa verdubbeld).


De Bouwprijsindex (BPI) is een maat voor de gemiddelde verandering in een vast pakket van goederen en diensten voor bouwwerkzaamheden betreffende: huizenbouw, utiliteitsbouw en civieltechnische werken.

Samen met het steeds duurder worden van het bouwen in Suriname gaan ook de normale consumenten prijzen omhoog. Volgens voorlopige cijfers van de ABS zijn de consumenten prijzen op maandbasis (basis: april 2016 – juni 2016) in mei 2020 t.o.v. april 2020 gemiddeld met 4.9 % gestegen. Vergelijken we mei 2020 met mei 2019 dan zijn de consumenten prijzen gemiddeld met 31.6 % gestegen.

Als naar de individuele items wordt gekeken hebben die prijsbewegingen van tussen -36% (Min) en +893 % (Max) laten zien. Van juni 2018 t/m mei 2020 zijn er prijsbewegingen genoteerd van tussen -59% en +893%.