Hypotheekleningen Surinaamse Banken uit Kasreservemiddelen flink toegenomen

Aug 11, 2020

Het aantal leningen dat door de algemene banken wordt verstrekt heeft door de jaren heen een flinke groei meegemaakt. Uit de laatste statistieken van de Centrale Bank van Suriname, blijkt het aantal verstrekte hypotheken uit de Kasreservemiddelen van de Algemene Banken met ruim 283% (bijna 3 maal) te zijn gegroeid. In 2006 werden er nog 1.536 leningen verstrekt uit de Kasreservemiddelen. In 2010 was dit aantal al gestegen naar 3.276 en bleef tot 2019 maar stijgen naar 5.896. De hypotheken omvatten financiering voor afbouw, reparatie, renovatie en uitbreiding.

Aan de andere kant is het totaal in geld uitgedrukt ook flink gaan toenemen. De algemene banken hebben in 2019, ten opzichte van 2006 in totaal 521% meer aan hypotheken verstrekt en wel tot een bedrag van SRD 476,4 miljoen. In 2006 verstrekten de algemene banken nog maar SRD 76,7 miljoen.

Ondanks deze groeiende trend blijkt dat de hypothecaire uitzettingen negatief beïnvloed werden door toenemende bouwkosten, alsook door de gedaalde aflossingscapaciteit van de klanten. Hierdoor is er een lichte verslechtering van de kwaliteit van de kredietportefeuille van de banken waarneembaar. De toenemende verstoring van de macro-economische verhoudingen hebben de resultaten in het tweede halfjaar (2019) negatief beïnvloed. De toename van de discrepantie tussen de officiële wisselkoers en die op de informele valutamarkt hebben een negatieve invloed gehad op de koopkracht en de consumenten kredietverlening.