360.000 internetgebruikers in Suriname

Jul 24, 2020
Connect

Internetgebruikers
In januari 2020 waren er 360.000 internetgebruikers in Suriname. Het aantal internetgebruikers in Suriname is tussen 2019 en 2020 met 10.000 (+ 2,9%) gestegen. De internetpenetratie in Suriname bedroeg in januari 2020 62% .

Sociale Media
Het aantal actieve gebruikers van sociale media was in januari van dit jaar 360.000. Ten opzichte van 2019 is dit een toename van ruim 26.000 gebruikers (+7.9%). 99% van de actieve gebruikers van sociale media in Suriname zijn via hun mobiel actief.

Facebook
Volgens de statistieken uit januari 2020 waren er tot die periode in Suriname ruim 330.000 personen actief op facebook. Hiervan is 48.5% vrouw en 51.5% man. Andere statistieken duiden aan op een daling van het aantal maandelijkse Facebook-gebruikers in Suriname.

98.9% van de actieven op facebook, gebruiken het platform met hun mobielentelefoon. Maar 1.1% gaat op facebook via een laptop of desktop. 11.8% van de gebruikers van het platform komen met zowel een mobiel als computer op het platform.

Wel moet worden opgemerkt dat uit de statistieken niet blijkt hoeveel van de accounts behoren tot personen die dubbel of meer malen registreren.

Instagram
Volgens de statistieken had Suriname vanaf januari 2019 ongeveer 110.000 maandelijkse Instagram-gebruikers, hetzelfde aantal gebruikers dan het jaar ervoor. Volgens Instagram is het platform instaat om 110.000 gebruikers in Suriname te bereiken met haar advertenties. Hiermee bereikt Instagram ongeveer 50% mannen 50% vrouwen. Het gebruikersaantal van Instagram lijkt in Suriname niet te groeien.

LinkedIn
LinkedIn telt ongeveer 71.000 gebruikers in Suriname, waarvan 52% mannen zijn. Het bereik van linkedIn groeit in Suriname met ruim 4% per jaar.

Twitter
In januari 2020 kon Twitter ongeveer 22.000 accounts in Suriname bereiken met haar advertenties. Ruim 72% van de gebruikers zijn mannen. Twitter groeid op een snelheid van 10% per jaar in Suriname.

Youtube
Het is ons niet bekend hoeveel youtube accounts er precies izjn in Suriname. wel is bekend dat Youtube in de afgelopen 12 maanden een gemiddelde groei van 4.5% per maand heeft meegemaakt.

Deze statistische gegevens zijn een input voor analyses om zodoende inzicht te krijgen in wat zich, daadwerkelijk afspeelt binnen het digitaal verkeer. Dit inzicht vormt de basis voor de verdere, ontwikkeling en beslissingen die genomen kunnen worden voor het digitaal verkeer.  

Internetgebruikers in Guyana
Hier ook iets over de buren. Voor een land met meer inwoners dan Suriname, blijkt ons Buurland Guyana het toch redelijk te doen met het aantal internet gebruikers. Er waren 430.000 internetgebruikers in Guyana in januari 2020. Het aantal internetgebruikers in Guyana is tussen 2019 en 2020 met 10.000(+ 2,4%) gestegen. Bijkans hetzelfde aantal als in Suriname. De internetpenetratie in Guyana bedroeg in januari 2020 55%. Met 62% zit Suriname iets hoger.

Sociale media in Guyana
Er waren 430.000 gebruikers van sociale media in Guyana in januari 2020. Het aantal gebruikers van sociale media in Guyana steeg tussen april 2019 en januari 2020 met 42.000(+ 11%). De penetratie van sociale media in Guyana bedroeg in januari 2020 55%.

Hier het volledig #Digital2020- rapport voor Suriname.