Energiealternatieven voor Suriname

May 23, 2023

Op vrijdag 17 februari 2023 vond de presentatie plaats van het afstudeerproject van Santosh Kaylash Sitaram, die het programma MBA in Innovation & Technology volgde aan het PTC- University of Applied Sciences. Het afstudeerproject had als titel: “Energiealternatieven voor Suriname – Op een verantwoorde manier de energiezekerheid in Suriname kunnen garanderen.”

Het onderzoek richtte zich op de uitdagingen met betrekking tot de energievoorziening in Suriname. Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en N.V. Energiebedrijven Suriname zijn verantwoordelijk voor de energievoorziening in het land. Echter, door de toenemende energievraag en frequente onderbrekingen kan de energiezekerheid niet worden gegarandeerd. Bovendien hebben niet alle delen van Suriname, vooral het binnenlandgebied, toegang tot elektriciteit. Het is daarom noodzakelijk om naar alternatieve methoden te zoeken om de energiezekerheid te waarborgen.

Het onderzoek werd ingegeven door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, waar Suriname ook deel van uitmaakt. Doel nummer 7 van deze doelen richt zich specifiek op energie en streeft naar “Toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen”.

De Energie Autoriteit van Suriname (EAS) is een autonome instelling die verantwoordelijk is voor de regulering, advisering, controle en bevordering van transparantie in de elektriciteitssector van Suriname.

Het onderzoek richtte zich op het vinden van alternatieve, groene (duurzame en innovatieve) methoden om energie op te wekken. Het huidige model van elektriciteitsvoorziening kan de groeiende energievraag niet aan en heeft te maken met klimaatveranderingen wereldwijd. Dit resulteert in overbelasting van het distributienetwerk en frequentie stroomonderbrekingen. Bovendien zijn er hoge logistieke kosten verbonden aan moeilijk bereikbare gebieden, waar elektriciteit slechts gedurende delen van de dag beschikbaar is.

De centrale vraagstelling van het onderzoek luidde als volgt: “Welke energiealternatieven bieden meerwaarde voor de energiezekerheid in Suriname, rekening houdend met energievraag en -aanbod, en met de nadruk op betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie?”

Het doel van het onderzoek was om inzichten en oplossingsmodellen te verkrijgen om de energiezekerheid in Suriname te waarborgen met minimale koolstofdioxide-uitstoot, om zo de Surinaamse gemeenschap van energie te kunnen voorzien. Het onderzoek bestond uit een deskresearch-gedeelte en een veldonderzoek-gedeelte. Tijdens de deskresearch werden energieopwekkingsmodellen, de huidige situatie in Suriname en de energiewetgeving onderzocht. Het veldonderzoek omvatte gesprekken met professionals en vertegenwoordigers van leefgemeenschappen.

Op basis van de resultaten van het deskresearch en het veldonderzoek werden oplossingsmodellen geformuleerd om de energiezekerheid te waarborgen. Een van de aanbevelingen was om te investeren in hernieuwbare energiebronnen via een Public Private Partnership. De overheid zou fungeren als controlerend orgaan, terwijl de EBS N.V. als enige energieleverancier zou optreden. De EAS zou haar taken conform de gewijzigde wet moeten uitvoeren en de overheid adviseren.

Het onderzoek van Santosh Kaylash Sitaram droeg bij aan de discussie over energiealternatieven en de energiezekerheid in Suriname. Door te streven naar duurzame en innovatieve oplossingen kan Suriname zijn doelstellingen op het gebied van energie en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties nastreven.


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier