Het effect van “neem” als actieve stof in zelfbereide producten voor de behandeling van huidaandoeningen

May 23, 2023

Op donderdag 16 maart 2023 vond de presentatie plaats van het afstudeerproject van Jorava Rachel Nadia Kerkhout, die het programma Hoger Laboratorium Onderwijs volgde aan het PTC- University of Applied Sciences. Het afstudeerproject had als titel: “Het effect van de werking en kwaliteit van ‘neem’ als actieve stof in zelfbereide producten voor de behandeling van de symptomen van Seborroïsche Dermatitis en Pityriasis capitis.”

Het onderzoek richtte zich op de ontwikkeling van natuurlijke producten voor de behandeling van Seborroïsche Dermatitis (SD) en Pityriasis capitis (haarroos). Veel van de huidige producten bevatten synthetische ingrediënten met bijwerkingen, en daarom werd gezocht naar natuurlijke alternatieven. Het doel van het onderzoek was om te bepalen of er een verband of samenhang bestaat tussen natuurlijke en synthetische producten. Er werden analyses uitgevoerd, waaronder pH-metingen, vaste stofgehalte, schuimvermogen, schuimstabiliteit, vuildispersie en fysieke en visuele kenmerken. Daarnaast werden enquêtes gebruikt om de werking en bijwerkingen van de producten te observeren.

De centrale vraag van het onderzoek luidde: “Wat is de kwaliteit en werking van een shampoo die is gemaakt van natuurlijke chemische stoffen uit de Neem-plant in vergelijking met synthetische chemische stoffen?” Uit het literatuuronderzoek bleek dat de zuurgraad en het vaste stofgehalte de belangrijkste parameters zijn voor de ontwikkeling van de producten. De resultaten van enquête 1 toonden aan dat er inderdaad bijwerkingen optreden bij het gebruik van synthetische shampoos. Door de resultaten van de enquête te vergelijken met de theoretische informatie over de ingrediënten van de verschillende shampoos, ontstond er een duidelijk beeld van de oorzaak van deze bijwerkingen.

Het doel van het onderzoek was om de werking en kwaliteit van natuurlijke producten met het actieve ingrediënt “Neem” te evalueren in vergelijking met effectieve ingrediënten van synthetische producten met dezelfde functie. Uit de verzamelde theoretische informatie en de resultaten van de kwaliteitsanalyse kan geconcludeerd worden dat de zelfbereide producten qua kwaliteit vergelijkbaar zijn met de synthetische producten. Wat betreft de werking kunnen de zelfbereide producten worden bijgesteld na verder onderzoek om de kwaliteit te verbeteren.

Om de kwaliteit van cosmetische producten te waarborgen, wordt aanbevolen dat het SSB (Surinaams Standaarden Bureau) een standaard overneemt, zodat er controle kan worden uitgevoerd op geïmporteerde en nationaal vervaardigde producten.


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier