Hoogwaardig en duurzaam aanleggen en onderhouden van asfaltwegen

May 23, 2023

Op vrijdag 17 februari 2023 vond de presentatie plaats van het afstudeerproject van Hemankumar Badloe, die het programma MBA in Innovation & Technology volgde aan het PTC- University of Applied Sciences. Het afstudeerproject had als titel: “Een adviserend onderzoek naar het hoogwaardig duurzaam aanleggen en onderhouden van asfaltwegen.”

Het onderzoek richtte zich op het gebrek aan duurzaamheid in de asfaltconstructies in Suriname, wat resulteert in vroegtijdige schade aan de wegen en frequente reparaties. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 93% van de asfaltwegen in Paramaribo schade vertoont, wat aangeeft dat traditionele asfaltmengsels niet meer voldoen aan de hedendaagse eisen en verbetering behoeven. Bovendien leidt de vroegtijdige rehabilitatie van de wegen tot de accumulatie van oud asfaltmateriaal in de natuur, wat schadelijk is voor het milieu en niet in lijn is met de Sustainable Development Goals (SDG) voor duurzame infrastructuur en klimaatactie.

De centrale vraagstelling van het onderzoek luidde als volgt: “Welke meerwaarde ontstaat er bij het hoogwaardig en duurzaam aanleggen en onderhouden van asfaltwegen, met de nadruk op kostenefficiĆ«ntie met betrekking tot schade en bespaarde (basis)materialen?”

Het onderzoek heeft aangetoond dat bestaande asfaltmaterialen kunnen worden hergebruikt als duurzaam gebonden funderingslagen door middel van upcycling. Door het gebruik van polymeer gemodificeerd asfalt kunnen duurzame asfaltwegen worden gebouwd. Voor duurzaam onderhoud van de asfaltwegen is preventief onderhoud essentieel. Dit resulteert in een verlenging van de levensduur van de wegen en uitstel van grootschalig onderhoud. Op de lange termijn leidt dit tot kostenbesparing, materiaalbesparing, tijdsbesparing, energiebesparing en bescherming van de natuur. De voorgestelde oplossingsmodellen dragen bij aan het realiseren van de SDG-doelen 9, 13 en 15.

Voor het onderzoek werd literatuurstudie uitgevoerd en werden gegevens van de Wegenautoriteit geanalyseerd. Bovendien werden interviews gehouden met wegenbouwdeskundigen van gerenommeerde ingenieursbureaus, het Ministerie van Openbare Werken en asfaltaannemers.

Met de succesvolle afronding van zijn afstudeerproject zal Hemankumar Badloe de titel Master of Business Administration in Innovation & Technology (MBA) behalen aan het PTC- University of Applied Sciences.

Het onderzoek en de aanbevelingen dragen bij aan de ontwikkeling van duurzame infrastructuur in Suriname en bevorderen de klimaatactie.


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier