Onderzoek naar uitbreiding van de energieopwekkingscapaciteit in de elektriciteitssector van Suriname

May 23, 2023

Op woensdag 15 maart 2023 vond de presentatie plaats van het afstudeerproject van Santosh Chotkan, die het programma M.Eng in Materials & Manufacturing Engineering volgde aan het PTC- University of Applied Sciences. Het afstudeerproject had als titel: “Power Generation Capacity Expansion of The Electricity Sector in Suriname – an assessment for least-cost generation mix and emissions reduction of EPAR’s power supply.”

Het onderzoek richtte zich op de uitdagingen waar het elektriciteitssysteem van EPAR mee te maken zal krijgen, waaronder de voortdurende groei van de elektriciteitsvraag en de sterke afhankelijkheid van HFO (zware stookolie) die het potentieel van het huidige energiesysteem beperkt. Het doel van dit onderzoek was daarom het opstellen van een middellangetermijnmodel (2022-2040) voor het elektriciteitsopwekkingssysteem van EPAR om de minst kostenefficiënte uitbreidingsroute te beoordelen met behulp van het OSeMOSYS-modelleringsinstrument. De centrale onderzoeksvraag was: “Welke energieopwekkingsmix is geschikt voor de toekomstige ontwikkeling van het EPAR-netwerk en kan de kosten van elektriciteit en de CO2-uitstoot verminderen?”

In de scriptie lag de focus op de vereiste opwekkingsmix en de jaarlijkse capaciteit om te voldoen aan de vooraf bepaalde emissiedoelstellingen. De gebruikte methodologie voor het modelleren van het EPAR-systeem bestond uit de volgende stappen: 1) Verzamelen en prognosticeren van gegevens over de energievraag tot 2040; 2) Modelleren van het EPAR-systeem in OSeMOSYS; en 3) Evaluatie van de resultaten van OSeMOSYS.

Om de minst kostenefficiënte opwekkingsmix te bepalen, werden drie scenario’s ontwikkeld die in lijn waren met de mogelijke trajecten die het EPAR-elektriciteitssysteem kon volgen: (1) Business-as-usual (BAU) scenario; (2) Emission Reduction (ER) scenario met CO2-emissiedoelstellingen en aardgas; en (3) Carbon Tax Implementation (CTI) scenario met een koolstofbelasting van $30/tCO2.

De resultaten van OSeMOSYS laten zien dat de emissies onder het ER- en CTI-scenario binnen de emissiedoelstellingen vallen, maar ook een toename van de nieuw geïnstalleerde capaciteit impliceren, wat overeenkomt met een investering die aanzienlijk (141%) hoger is dan de investeringskosten onder het BAU-scenario. Het ER- en CTI-scenario bieden een grotere inzet van gasgestookte centrales, maar door het aandeel van HFO-centrales in de opwekkingsmix te verlagen, dalen de operationele kosten in vergelijking met het BAU-scenario. Beide alternatieve scenario’s zorgen ervoor dat de koolstofintensiteit van het systeem in 2040 daalt naar 41% in vergelijking met de CO2-uitstoot onder het BAU-scenario.

Concluderend tonen de resultaten aan dat rekening houden met emissiedoelstellingen en koolstofbelasting zal leiden tot een diversificatie van de elektriciteitsopwekking en -levering, met een grotere penetratie van gasgestookte turbines die de afhankelijkheid van HFO in het EPAR-systeem verminderen. Bovendien wordt aanbevolen om het model te verbeteren door nauwkeurigere invoergegevens te gebruiken op basis van investeringen in gasinfrastructuur en nieuwe scenario’s toe te voegen die ook de mogelijkheden voor hernieuwbare energie omvatten


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier