Chemisch Afval Management met behulp van Circulaire Economie en Innovatie

May 23, 2023

Op donderdag 23 maart 2023 vond de presentatie plaats van het afstudeerproject van Djotaroeno Meryll Larissa Marinie, die het programma MBA in Innovation & Technology volgde aan het PTC- University of Applied Sciences. Het afstudeerproject had als titel: “Chemisch Afval Management: Toepassing van de Circulaire Economie en Innovatie om een oplossing te vinden voor het Chemisch Afval probleem van de Laboratoria van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.”

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) staat bekend om zijn toegewijde wetenschappers, die kennis overdragen en inspiratie bieden aan toekomstige academici. Binnen de AdeKUS worden onderzoeken uitgevoerd, krijgen studenten praktijkervaring en wordt dienstverlening aangeboden, vaak met gebruik van chemicaliën. Echter is de aanpak en opslag van chemisch afval niet op de juiste manier geregeld, wat nadelige gevolgen kan hebben voor mens en milieu. Dit vormde de probleemstelling voor het onderzoek: “chemisch afval wordt bij de universiteit opgeslagen en er wordt verder niets mee gedaan.”

Het onderzoek richtte zich op het chemisch afvalprobleem binnen de verschillende laboratoria van de AdeKUS. Er is gekozen voor dit onderwerp omdat slecht beheerd chemisch afval wereldwijd ernstige milieuproblemen veroorzaakt, zoals zure regen, aantasting van de ozonlaag, plasticvervuiling bij zeedieren en het broeikaseffect. De centrale vraagstelling luidde als volgt: “Op welke manier(en) kan de circulaire economie positieve effecten genereren op strategisch, innovatief en duurzaam niveau bij het omgaan met chemisch afval afkomstig van de laboratoria van de AdeKUS?”

Het project stelde duurzame en innovatieve modellen voor om het chemisch afval op een duurzame manier te verminderen. Ten eerste is de ontwikkeling van een afvalbeheersysteem noodzakelijk om de gezondheid en veiligheid van de universiteit, omliggende gemeenschappen en het milieu te beschermen. Daarnaast is de implementatie van groene chemie in het lesmateriaal essentieel. Groene chemie houdt verband met de uitvinding, ontwikkeling en toepassing van methoden die het gebruik van gevaarlijke chemicaliën en bijproducten verminderen of elimineren, met als doel de veiligheid te waarborgen, het minimaliseren van grondstoffen- en energieverbruik, en het minimaliseren van schade aan het milieu.

Het beheer van chemisch afval en de toepassing van groene chemie vormen een stap in de goede richting om het chemisch afvalprobleem binnen de AdeKUS aan te pakken. Door het effectieve beheer van chemisch afval en het voortzetten van de toepassing van groene chemie, zullen er positieve veranderingen optreden. Met deze twee duurzame oplossingsmodellen moet het chemisch afvalprobleem binnen enkele jaren tot het verleden behoren.


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier