Kleine vriendelijke daden komen vaak voor en zijn universeel, zo blijkt uit onderzoek

May 2, 2023

Mensen vragen om hulp om de paar minuten, en over de hele wereld blijken mensen vaker hulp te bieden dan te weigeren. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van onder meer de universiteiten van UCLA, Australië, Ecuador, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De bevindingen suggereren dat mensen meer vergelijkbare samenwerkingsgedragingen hebben dan eerder werd gedacht. Het onderzoek heeft bijgedragen aan het oplossen van een puzzel over variaties in regels en normen die de samenwerking tussen mensen in verschillende culturen beïnvloeden.

In het onderzoek werd gekeken naar menselijke vermogens tot samenwerking, door het bestuderen van alledaagse interacties in steden en dorpen over de hele wereld. In meer dan 40 uur aan videomateriaal werden situaties geanalyseerd waarin één persoon om hulp vroeg en een ander hierop reageerde. Dit omvatte “kleine verzoeken” zoals het doorgeven van een voorwerp of het helpen met huishoudelijke taken. Het bleek dat mensen gemiddeld eens in de paar minuten om hulp vroegen en dat deze verzoeken vrijwel altijd werden ingewilligd, waarbij mensen de reden voor afwijzing wel vaak expliciet aangaven.

De onderzoekers concludeerden dat terwijl culturele verschillen van invloed kunnen zijn op speciale gelegenheden en hoge kosten, culturele verschillen bij menselijke interacties op het micro-niveau bijna volledig verdwijnen. Mensen zijn universeel geneigd om anderen te helpen wanneer dat nodig is. De bevindingen suggereren dat het bieden van hulp een ingebakken reflex is bij de menselijke soort, ongeacht de cultuur.

Het onderzoek biedt nieuwe inzichten in menselijke samenwerking, aangezien het eerdere theorieën over variaties in culturele normen die samenwerking beïnvloeden, in twijfel trekt. De bevindingen suggereren dat er mogelijk meer overeenkomsten zijn tussen verschillende culturen in samenwerkingsgedrag dan eerder werd gedacht.

Bron: University of California – Los Angeles
Origineel geschreven door Holly Ober

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier