Promotie Herman Themen: ‘Local factors affecting structures and function of the eyes’

May 1, 2022

Op woensdag 20 april 2022 promoveerde drs. Herman Themen op het proefschrift getiteld: ‘Local factors affecting structures and function of the eyes’ tot doctor in de medische wetenschappen’. Zijn promotor was prof.dr. Robbert Bipat.

“Pterygium”, in de volksmond bekend als “gro meti”, is een abnormale groei van niet-transparant bindweefsel over het hoornvlies van de ogen. Traditioneel werd aangenomen dat milieu factoren zoals ultraviolet licht en stof belangrijke factoren zijn die kunnen bijdragen aan het ontstaan van deze aandoening. Dr. Themen heeft in zijn onderzoek aangetoond dat een korte afstand tussen de rand van het hoornvlies en de binnenkant van het oog aan de neuszijde, door een verhoogde spanning ook een factor kan zijn bij het ontstaan van de aandoening.

In het desbetreffende proefschrift beschrijft de promovendus daarnaast de mogelijkheid om een
aandoening die -vooral bij diabeten- ontstaat door zwelling van het netvlies, te behandelen met
insuline druppels. Patiënten die de druppels gebruiken vertoonden een significante verbetering van
hun zicht ten opzichte van de periode voor de behandeling. Ook tonen scans van het netvlies van
deze patiënten aan dat na de behandeling met de insuline druppels de zwelling van het netvlies
significant is afgenomen. Vooralsnog zullen grotere klinische en moleculaire studies deze resultaten
moeten bestendigen en hun toepasbaarheid moeten bewijzen.


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier