Evaluatie van het dieselopslag-, voedings -en retoursysteem van het N.V.EBS – station te Moengo

Apr 20, 2022

Het dieselopslag- , voedings- en retoursysteem van de N.V. EBS in de districten voldoet niet geheel aan de technische en bedrijfseisen. Het beschikt niet over meetsystemen; daarnaast wordt er geen “schone diesel” in de juiste mate en onder de juiste druk geleverd aan de machines. Verder is het systeem niet flexibel ontworpen, waardoor er bij onderhoud stagnatie van bedrijfsvoering plaatsvindt. De N.V. Energiebedrijven Suriname is een van de oudste bedrijven in Suriname. Het is een 100 procent staatsbedrijf dat het grootste deel van het land faciliteert met elektrische energie en kookgas. In de districten worden er dieselgeneratoren gebruikt voor het opwekken van elektrische energie.

Rinesh Jaswandsingh Narain, student van de Stichting Polytechnic College Suriname (PTC), houdt zich bezig met de evaluatie van het dieselopslag-, voedings -en retoursysteem van het N.V.EBS – station te Moengo. Dit onderzoek is gedaan op het station van N.V. EBS te Moengo. Het station wordt beheerd door de afdeling Districtsbedrijven (DB).

De hoofdvraag die aan de hand van de probleemstelling gesteld wordt, luidt: “Welke aanpassingen moeten er aan het ontwerp van het dieselopslag-, voedings- en retoursysteem gedaan worden, zodat de “schone diesel” in de juiste mate en onder de juiste druk aan de machines kan worden geleverd en het systeem dan zonder stagnatie van bedrijfsvoering onderhouden kan worden?”

Doel van dit onderzoek is om een herontwerp of ontwerpaanpassingen te maken van het dieselopslag-, voedings- en retoursysteem, waarbij dit ontwerp moet voldoen aan de technische en bedrijfseisen, om “schone diesel” in de juiste mate en onder de juiste druk te voeden aan de machines. Verder moet het beschikken over meetinrichtingen (niveau, druk, flow en temperatuur) en daarnaast moet er onderhoud plaats kunnen vinden zonder onderbreking van bedrijfsvoering. 

Methodologie

De onderzoeksopzet is om het huidige systeem van N.V. EBS te analyseren en dan te vergelijken met de theorie. Vervolgens worden de minpunten van het systeem aangekaart. Om deze minpunten te verbeteren worden er verschillende ontwerp aanpassingen gedaan. De hoofdcomponenten zijn: opslagtank, leidingsysteem en bund wall. Al deze componenten moeten voldoen aan de technische eisen, milieuaspecten en eisen van N.V. EBS. Naast al deze eisen moet de opslagtank ook voldoen aan de eisen van brandveiligheid om de kwaliteit van diesel die erin wordt opgeslagen te behouden. Daarnaast wordt er ook bekeken aan welke eisen de diesel moet voldoen die door elk machine gebruikt zal worden.

Resultaat

Qua O & M zijn de voedings- en retourleidingen niet flexibel genoeg ontworpen. Voor onderhoud worden een tank controlelijst en onderhoudsplan ontworpen. Tot slot bedragen de materiaalkosten voor alle aanpassingen SRD 74.699,50.

Conclusie

Uit dit onderzoek wordt geconcludeerd dat het leidingsysteem niet over strainers, brandstof filters, waterafscheiders, bypass leidingen en flowmeters beschikt. Er zal aan elke tank een breather geplaatst worden en verder krijgt elke tank een epoxy coat. De tanks beschikken over verkeerde tank opschriften, dus dat moet ook veranderd worden. Om de machines onder de juiste druk te voeden, wordt er een opvoerpomp van 1.5pk geplaatst. Verder wordt er voor monitoring van het tankniveau een float switch geplaatst.

Aanbeveling

Er wordt dus aanbevolen dat het systeem over een brandblussysteem moet beschikken, er moeten brandblustrainingen verzorgd worden en verder moet er naar een mogelijkheid gekeken worden om het systeem verder te automatiseren om de O&M te vergemakkelijken.


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier