Mechanisch proces voor de productie van bruine suiker in Suriname

Apr 8, 2022

Bruine suiker is een natuurlijk product wat dagelijks wordt gebruikt in verschillende huishoudens voor het koken en opmaken van verschillende dranksoorten. Suriname produceert geen  suiker, waardoor er uitsluitend geïmporteerd wordt om te voorzien aan de vraag ernaar echter ontstaat er van tijd tot tijd een schaarste hierdoor. 

Doerbalie Viresh student van de Stichting Polytechnic College Suriname heeft een onderzoek uitgevoerd voor het ontwerpen van een goedkope installatie, die  tevens een goedkoop product aanbiedt aan de samenleving. Hiervoor zijn er een veldonderzoek  en een studie gedaan voor het ontwerpen van een mechanisch proces voor de productie van  bruine suiker als eindproduct. Zijn focus tijdens het onderzoek lag op hoe het ontwerp van de bruine suiker installatie eruit zal zien om te komen tot een product waarmee er geconcurreerd kan worden met de importeurs op de Surinaamse markt.

Het doel 

Het doel van dit onderzoek is om een mechanisch proces voor het verwerken van bruine suiker  te ontwerpen met een hoge productie kwaliteit binnen de kortste tijd en een lage kostprijs, om  de markt continu en optimaal te kunnen voorzien van bruine suiker. Dit onderzoek is gedaan op  basis van een stand home project. Dit geeft aan dat alle informatie, data, literatuur etc. die  verzameld moesten worden van huis uit heeft plaatsgevonden. 

Bron: PTC

Verschillende Fases

Fase 1: literatuuronderzoek. 

Fase  2: veldonderzoek. Er heeft een oriëntatie over de gehele markt plaatsgevonden voor het  inzamelen van informatie voor het verkrijgen van goedkope materiaal, dat verder verwerkt is  voor het ontwerpen van de nieuwe installatie, die zoveel mogelijk betrouwbaar is, zodat de  levering van het product continu gegarandeerd kan worden tegen een lage marktprijs. 

Fase 3: dataverwerking, data-analyse en dataevaluatie. De verworven data uit het veld zijn geanalyseerd  om na te gaan als die voldoen aan de gewenste prestatie van de installatie, waardoor het  ontwerp van de installatie zodanig is dat de productie snel, handig en betrouwbaar is. 

Nadat het  bovenstaande onderzoek is gedaan, zijn alle resultaten vastgelegd voor het nemen van de  volgende stappen. Er is nagegaan als de deelprocessen semi, dan wel volledig, automatisch  ontworpen moesten worden, wat de kwaliteitseisen van het product zijn en op welke manier de  kwaliteit van het product gewaarborgd kan worden. Daarna is een installatie ontworpen,  bestaande uit verschillende deelprocessen, voor het produceren van bruine suiker. 

Bruine suiker productie en apparaten

Dit bestaat uit 2 installaties; de persmachine en de kookinstallatie. De persmachine zal gebruikt worden om het suikerriet sap te persen en de kookinstallatie zal gebruikt om het sap uit te koken, tijdens het koken blijven er dikke stroperige melasse over welke verder afgekoeld wordt voor het verkrijgen van bruin suiker. Als eerst zal er eigen aanplant moeten worden opgezet waar er dagelijks suikerriet opgekapt en verwerkt zal worden tot eindproduct. De installatie zal ervoor moeten zorgen dat er een maximale productiecapaciteit van ongeveer 300 kg bruine suiker per dag wordt opgeleverd. Echter dienen de kosten zo laag mogelijk te zijn voor het verkrijgen van bruine suiker als eindproduct.

De Conclusie

De installatie  van het mechanische proces voor de productie van bruine suiker is ontworpen uit materialen die  voorkomen in onze werkomgeving, waarmee er geconcurreerd kan worden tegenover de  importeurs met een prijsverschil van ± SRD 14,50. Verder moet eraan gewerkt worden om uit te  breiden, waarbij door gebruik van bestaande geavanceerde equipments meer grondstoffen  verwerkt kunnen worden en een grotere productie bereikt zal worden. Dit alles geeft aan dat het  bedrijf spoedig zal moeten uitbreiden met de gemaakte winsten.


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier