Een oplossingsmodel voor een vlotte doorstroom van het verkeer Meerzorg-Paramaribo over de Jules Wijdenboschbrug en omgeving

Apr 18, 2022

Al geruime tijd is dagelijks filevorming van het verkeer Meerzorg-Paramaribo over de Jules Wijdenboschbrug te merken. Dit verkeersprobleem doet zich dagelijks voor tijdens spitsuren, waardoor het district Commewijne wordt belemmerd in zijn economische groei en het woongenot van de bewoners in het district wordt verminderd. Naar aanleiding van dit verkeersprobleem hield Ismaël Damys, student Stichting Polytechnic College Suriname (PTC), zich bezig met het onderzoek waarbij de probleemstelling als volgt luidt: Het verkeer tussen Meerzorg en Paramaribo over de Jules Wijdenboschbrug loopt vast tijdens de spitsuren en behoeft een dringende oplossing om de doorstroming van het verkeer te optimaliseren. Hieruit volgt meteen de hoofdonderzoeksvraag: “Welk oplossingsmodel is er om de doorstroom van het verkeer Meerzorg-Paramaribo over de Jules Wijdenboschbrug te optimaliseren?”

Het doel van dit onderzoek is een oplossingsmodel te creëren, dat moet zorgdragen voor een vlotte doorstroom van het verkeer tussen Meerzorg en Paramaribo en de nabije omgeving.

Methode

Het onderzoek is afgebakend met een gedeelte van de Van ’t Hogerhuysstraat tussen de twee kruispunten met verkeersregelinstallatie, de Meerzorgweg en de Jules Wijdenboschbrug. Het gaat hier om een kwalitatief onderzoek. Voor dit onderzoek is voornamelijk literatuuronderzoek gedaan. Daarnaast is er veldonderzoek gedaan om de huidige verkeerssituatie en de huidige infrastructuur te beschrijven. Na de dataverzameling heeft er dataverwerking en data-analyse plaatsgevonden, waarna het definitief oplossingsmodel voor dit onderzoek kon worden geformuleerd.

Resultaat

Het definitief oplossingsmodel bestaat uit het implementeren van een Groene golf aan de Van ’t Hogerhuysstraat en het aanbrengen van bypass en doseerlichten op de rotonde aan de Van ’t Hogerhuysstraat. Dit oplossingsmodel is verder uitgewerkt met ontwerptekeningen en een kostenraming voor realisatie van het ontwerp. De totale kosten die geraamd zijn voor realisatie van dit oplossingsmodel bedragen USD 380.000.

Conclusie

Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat door de toenemende ontwikkelingen van het district Commewijne in de afgelopen jaren de verkeersintensiteit vanuit Meerzorg is toegenomen. Hierdoor blijkt de afwikkeling van de rotonde aan de Van ’t Hogerhuysstraat niet meer effectief te zijn. Om dit probleem op te lossen, zal de huidige rotonde worden aangepast met bypass en doseerlichten. Verder is voor de Van ’t Hogerhuysstraat gekozen voor het implementeren van de Groene golf tussen de twee kruispunten met verkeersregelinstallatie. Daarna is ook de infrastructuur van de Van ’t Hogerhuysstraat aangepast met goed geregelde voorsorteervakken voor linksaffer- en rechtsaffer verkeer op de kruispunten en aansluitingen. Dit alles is bedoeld om het verkeer op de Van ’t Hogerhuysstraat zodanig te regelen, waardoor de doorstroming van het verkeer over de Jules Wijdenboschbrug vlotter verloopt. 

Aanbeveling

Ten slotte worden er enkele oplossingsmodellen aanbevolen om het verkeer over de Jules Wijdenboschbrug te ontlasten. Ten eerste wordt aanbevolen, een structureel openbaar vervoer voor de gemeenschap van het district Commewijne. Ten tweede wordt er aanbevolen het terugbrengen van een veerverbinding over de Surinamerivier en ten derde wordt er aanbevolen een alternatieve verbinding voor het district Commewijne.


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier