Onderzoek naar zonnepanelen installatie voor hotel Ring Harbour project

Mar 25, 2022

De vraag naar wereldwijde elektrische energie is aan het toenemen. In geheel Suriname zorgt de N.V. EnergieBedrijven  Suriname (N.V. EBS) voor de energievoorziening. De huidige energiemix van Suriname bestaat  uit hydro- en thermische opwekking. Thermische opwekking is milieuonvriendelijk, omdat er  schadelijke stoffen vrijkomen. Het wordt aangeraden om elektriciteit op te wekken door  middel van groene energie, aangezien Suriname dichtbij de evenaar ligt en de potentie bezit  om solar energy (zonne-energie) technologie toe te passen. Bij de productie van zonne-energie komen geen schadelijke stoffen vrij en wordt er geen afval geproduceerd. 

Het bedrijf N.V. AMPS Power Solution houdt zich bezig met het leveren, installeren en bedienen van hernieuwbare  bronnen zoals zonne-energie. Door de bouw van een hotel op het project aan de Ringweg – Noord genaamd Ring Harbour, wenst de eigenaar gedeeltelijk elektriciteit op te wekken door  middel van groene energie. N.V. AMPS Power Solution heeft als alternatief een  zonnepaneelinstallatie vastgesteld, waarbij het ontwerp van de installatie als  afstudeeropdracht is uitgevoerd door Amitkumar Manger student van De Stichting Polytechnic College Suriname (PTC).

De aanleiding voor dit onderzoek is dat de eigenaar gedeeltelijk zelf energie wilde opwekken. De eigenaar wil ook energie opwekken op een milieuvriendelijke manier. Zonne energie moet uiteindelijk hierin dienen.

Het onderzoek

Voor het hotelresort van project Ring Harbour is het vinden van de juiste  vermogensbalans tussen N.V. EBS en het zonnepanelensysteem heel erg belangrijk. Het onderzoek bestaat uit een  theoretisch gedeelte over netgekoppelde zonnepanelen installatie, waar er algemene aandacht  besteed wordt aan verschillende componenten die nodig zijn voor een netgekoppelde  zonnepanelen installatie, toepassing van zonne-energie in Suriname en eisen van N.V. EBS voor  het aansluiten van een netgekoppelde zonnepanelen installatie op het netwerk van N.V. EBS.  Ook zijn er berekeningen gedaan om de zonnepaneelinstallatie voor het hotelresort te  ontwerpen en aan de hand van de verkregen resultaten is er een complete installatie tekening  gemaakt voor het hotelresort. 

Het Hotel

Voor het hotel is er een schatting van ongeveer 100 kamers. Elke kamer heeft vervolgens een geschatte waarde van ongeveer 5 kW die dus een totale dynamische waarde geeft van 500 kW. Het hotel zal voorzien zijn van apparatuur welke eenmaal 24 uur in werking zal zijn, denk maar aan airconditioning boilers et cetera. Studies hebben uitgewezen dat in zulke gevallen er een statisch vermogen van ongeveer 50% nodig is. Dat geldt ook voor warme landen als Suriname. Voor het hotel komt Amitkumar dus op een basesload van 250 kW. 

De kosten die gepaard gaan met de investering in hardware van dit project zijn geraamd op iets meer dan $ 470.000. De terugverdientijd van deze investering is uitgerekend op 17 jaar en 11 dagen. 

Conclusie

Uit het onderzoek is gebleken dat het een netgekoppelde zonnepanelen installatie wordt met een grondopstelling constructie, met een elevatiehoek van 15 graden gericht naar het zuiden, waar er rekening gehouden wordt met de schaduwwerking  van de zonnepanelen. 

Op basis hiervan is het aanbevolen om de zonnepanelen regelmatig te  onderhouden tegen vuil, om het rendement steeds hoog te houden. Eventueel zal de hele  plek onder de zonnepanelen tijdelijk schoongemaakt moeten worden en gemonitord worden  voor mankementen in de zonnepaneleninstallatie.  

Het energievraagstuk had in beginsel makkelijk opgelost kunnen worden door bijvoorbeeld een generator te plaatsen. Amitkumar, adviseert ook andere projectontwikkelaars dan nog om te gaan voor zonne-energie. “Als wij kijken naar het broeikaseffect, zal ik aanraden om te gaan voor volledig groen. Energie opwekken met fossiele brandstof/generatoren is makkelijk. Echter afvalstoffen die daar uitkomen zijn schadelijk voor de mens. Daarom zou ik voorkeur geven aan zo een zonnepanelen systeem”, zegt Amitkumar. 


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier