Onderzoek naar de toepassing van blockchain-techniek in de padie sector in Suriname

Mar 14, 2022

Boeren kampen al geruime tijd met terugkerende problemen in de padie sector. Er is geen beleid om de positie van de boeren te ontwikkelen evenmin is er sprake van duurzame oplossingen in de padie sector gebaseerd op de huidige technologische ontwikkelingen. De technologische ontwikkeling is een  dynamisch aspect, aangezien er steeds meer ontwikkelde landen naar innovatieve oplossingen zoeken.  De laatste paar jaren wordt er enorm veel aandacht besteed aan de blockchain-techniek. 

Amresh Bipat, student van De Stichting Polytechnic College Suriname (PTC) heeft onderzoek gedaan betreffende Innovatie in de padie sector met behulp van blockchain-techniek om de padi voedselketen verder te ontwikkelen en de positie van de boeren te verbeteren.

Aanleiding

In zijn introductie richting de aanleiding van het onderzoek heeft Amresh aangegeven dat er nauwelijks samenwerking is binnen de padi-sector. De sector wordt steeds geconfronteerd met terugkerende problemen waarbij bijvoorbeeld de verkoopprijzen vaak een issue zijn. Elk seizoen begint er bijvoorbeeld coalitievorming om te komen tot consensus inzake prijzen. Er is zelfs sprake van een heel slechte organisatie structuur. De productie is nog steeds niet motiverend. Er worden veelal mondelinge afspraken gemaakt binnen de sector. Er vinden nog steeds transacties plaats waarbij boeren naar de bank stappen om geld te verzilveren. De herkomst van het geld is vaker ook niet duidelijk.

Blockchain

Blockchain is een nieuw soort database, waarin transacties opgeslagen kunnen worden. Dat kunnen allerlei soorten transacties zijn. In het ene geval gaat het om betalingen met een digitale munt, in het andere om belangrijke gegevens die 2 partijen uitwisselen, zoals contracten, eigendomsbewijzen etc. Het zijn blokjes informatie die digitaal ‘ondertekend’ zijn door beide partijen, zonder tussenkomst van een derde partij en ze worden direct opgeslagen in de database. 

Blockchain is niets anders dan de overdracht van waarden. Blockchain gaat ervan uit dat elke derde in het proces van productie in beginsel wordt geĆ«limineerd en tegelijkertijd het proces transparanter wordt. 

Het Onderzoek

Amresh is nagegaan als het mogelijk is om de Blockchain technologie door te voeren om de productie te verhogen binnen de padi-sector die geen organisatie en management structuur heeft in Suriname. Voor de padi-sector betekent dit dat er voor elke partner binnen de sector eerlijke kansen ontstaat. Er is geen wijziging mogelijk, dus er wordt gesproken over transparantie. De volledige voedselketen wordt geautomatiseerd. Toegang tot binnen en buitenlandse markten wordt makkelijker. De sector kan ook smart contracten binnen de voedselketen gebruiken voor betalingen en dan ontvangsten.

Resultaat

Amresh komt na zijn onderzoek tot de conclusie dat het een uitdaging wordt om deze techniek te gebruiken binnen een sector die geen organisatie en managementstructuur kent. Om de sector verder te ontwikkelen is collectieve bundeling de  basis waaraan er eerst gewerkt dient te worden. De leidraad van de oplossing is gebaseerd op een situatie waar de  sector na tien jaren moet zijn en naar de positie van de boeren in de sector. In een nieuwe omgeving  krijgen boeren eerlijke kansen en de nodige waardering binnen de voedselketen van de padie sector.  De toepassing van de blockchain maakt mogelijk om eindproducten sneller af te zetten op  buitenlandse markten.

Uit het onderzoek is voorgekomen dat de positie van de Surinaamse boeren in de waardeketen niet motiverend genoeg is door gebrek aan samenwerking. Vergrijzing en educatie spelen hier ook een rol. Er is gebleken dat de herkomst van het voedsel in de waardeketen volkomen onduidelijk is. Als gevolg hiervan krijgen zij ook geen toegang tot buitenlandse markten.

Alhoewel de blockchain techniek voor positieve resultaten heeft gezorgd voor de boeren in het buitenland is het toch wel een uitdaging voor de Surinaamse boeren aangezien er een gebrek is aan eenheid en bereidheid om iets nieuws te leren, vergrijzing is ook een probleem omdat de jongeren amper deel nemen aan de padie sector.


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier