Ontstekingsremmende werking van Surinaamse medicinale oliën

Mar 8, 2022

Het Surinaams regenwoud is rijk aan medicinale planten, waarvan de delen, vruchten of extracten bijvoorbeeld oliën gebruikt kunnen worden voor medicinale doeleinden. Tot de medicinale doeleinden behoort het bezitten van ontstekingsremmende activiteiten. Een ontsteking is een reactie van het lichaam op stoffen die niet in het lichaam thuishoren. De negatieve gevolgen die gepaard gaan met ontstekingen zijn onder andere het verminderen van eiwitten en het kapot gaan van het membraan van de lysosomen, dit zijn cellulaire structuren die een bepaalde functie in een cel vervullen.

Zippora Oosterling, student van het Polytechnic College Suriname heeft een onderzoek gedaan naar de ontstekingsremmende werking van Surinaamse medicinale oliën.

Het onderzoek 

In dit project werden zeven Surinaamse medicinale oliën, met name hoepelhout-, kokos-, maripa-, krappa-, tonka-, awara-, en paranootolie, onderzocht op hun ontstekingsremmende activiteit. Er zijn technieken ontwikkeld om de ontstekingsremmende activiteit van  medicinale extracten te meten. In dit project werd het onderzoek gedaan met behulp van twee reageerbuizen en meest voor de hand liggende assays, te weten eiwitdenaturatie-assay en membraanstabilisatie-assay in omgeving met een lage spanning. Het doel van deze twee assays is respectievelijk het onderzoeken of de oliën eiwit afname tegen kunnen gaan en of de oliën stabilisatie bieden aan het membraan van lysosomen. 

Het Resultaat

In totaal zijn er zeven oliën onderzocht,  waarvan twee, te weten hoepelhout- en krappa-olie, positief resultaat opleverden voor het  tegengaan van eiwit afname. De overige oliën vertoonden resultaten die lager waren dan de  referentiewaarde. 

Er kan geconcludeerd worden dat hoepelhout- en krappa-olie eiwit afname wel tegen  kunnen gaan wanneer een ontsteking optreedt. Echter zou er vervolgonderzoek gedaan kunnen  worden op de oliën die negatief resultaat vertoonden, omdat deze oliën volgens de literatuur  wel ontstekingsremmende activiteiten bezitten.


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier