Bewustzijn van Surinamers tegenover verborgen zout

Feb 28, 2022

Zout is een specerij die onmisbaar is in de keuken. Niet alleen zorgt het voor het lekkerder smaken van  voedsel maar is daarnaast ook de belangrijkste bron van natrium in onze voeding. Natrium is essentieel voor de  mens om te kunnen overleven. Echter, een overvloed aan zout in het lichaam kan zeer nadelig  zijn voor de gezondheid van de mens, vooral voor de risicogroepen. Het is niet duidelijk hoeveel  zout de gemiddelde consument consumeert middels de tussendoortjes en het eten van verschillende  restaurants dat ‘verborgen zout’ bevat. Onbewustheid van de consument vergroot de kans op verschillende ziekten gerelateerd aan zout.

Soekhoe Shabnam, student van het Polytechnic College Suriname heeft een onderzoek gedaan naar in welke mate verborgen zout geconsumeerd wordt door Surinamers en welke effecten het heeft op de gezondheid van de mens.

Het onderzoek

Om betrouwbare resultaten te verkrijgen uit dit onderzoek zijn er vier methoden  gebruikt, namelijk marktonderzoek, interviews van deskundigen, smaaktest en  laboratoriumonderzoek van buitenshuis bereide voedsel, binnenshuis bereide voedsel en  verwerkt voedsel.

De resultaten

De resultaten van de methodes wijzen uit dat meer dan 50% van de geënquêteerden en  deelnemers van de smaaktest veel verborgen zout consumeren. Een reden hiervoor is het feit dat  ze zich niet bewust zijn van producten met verborgen zout.

Uit de resultaten van de  laboratoriummetingen is gebleken dat de gekozen huisbereide maaltijden, buiten het huis  bereide maaltijden en verwerkt voedsel een hoog gehalte aan verborgen zout bevatten. Deze metingen zijn  uitgevoerd in het Centraal Laboratorium van het BOG van Suriname.

De geïnterviewde  deskundigen, namelijk een nierdialyse arts, een laboratorium  manager van het Diakonessen ziekenhuis, een huisarts en een nefroloog internist, geven aan dat Surinamers inderdaad te veel zout consumeren. Dit ligt aan  hun eet- en kookgewoonten welke als gevolg heeft dat het aantal hypertensie gevallen in het land  steeds toeneemt.

Om dit probleem aan te pakken dienen Surinamers te letten op de inname van  de hoeveelheid verborgen zout. De overheid moet streng gaan letten op de hoeveelheid zout die in voedsel verwerkt wordt door de voedingsindustrie en op het etiket van deze producten.  Samenwerking met internationale organisaties kan veel voordelen opleveren, Ideeën  en informatie kunnen uitgewisseld worden met elkaar.


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier