Het opzetten van een moderne peperfabriek te Pusugrunu

Feb 7, 2022

Het dorp Pusugrunu is de kern van het Matawaigebied. Het ligt in het district Sipaliwini en door het Matawaigebied stroomt de Boven-Saramaccarivier. De bewoners van dit gebied verwerken rouwe pepers tot peperpoeder wat op een traditionele manier wordt gedaan. De verwerking geschiedt door de verschillende verbouwers van het Matawaigebied. Voor een industriƫle verwerking is er een gedegen fabriek nodig waar onder ideale omstandigheden qua functionaliteit van het gebouw en werkomstandigheden peper verwerkt kan worden.

Ranjeev Bakas en Jayant Beharie, studenten van de Stichting Polytechnic College Suriname (PTC), hebben zich bezig gehouden met een onderzoek inzake het opzetten van zo een modern peperfabriek te Pusugrunu.

Wat heb vooral intereseerde was aan welke bouwtechnische eisen de moderne peperfabriek voor de bewoners van het Matawaigebied moet voldoen waarbij expliciet de bouwkundige en de bouwfysische standaarden worden geformuleerd voor een optimale productie en arbeidsomgeving.

Het doel van dit afstudeeronderzoek was het ontwerpen van de moderne fabriek die het gebied zal versterken bij de ontwikkelingen in de economische structuur voor welvaart, en die ook nog op een milieuvriendelijke manier door hoge productie van peperpoeder te halen ongeacht onder bouwfysische constante klimaatcondities.

Het Onderzoek

Voor het uitvoeren van dit onderzoek is er eerst een veldonderzoek gedaan in het gebied Pusugrunu. Er zijn gesprekken gevoerd met de dorpsbewoners. Daarna is onderzocht welke eisen en normen er gesteld zullen worden aan het ontwerpen van een peperfabriek, welke oppervlakte een peperfabriek moet hebben en welke ruimtes allemaal dienen voor te komen in zo een fabriek.

Aan de hand van de verkregen informatie is er een PVE samengesteld die als uitganspunt is gehanteerd voor het ontwerp. Na het samenstellen van de PVE zijn de bouwmaterialen voor de peperfabriek gekozen. De materiaal keuze voor de peperfabriek is uitgevoerd op basis van de locatie van de fabriek. De moderne peperfabriek zal van houten skeletbouw zijn, omdat het gebied rijk is aan hout met poerenfundering. Aan de hand van de gekozen bouwmaterialen zijn de constructieberekeningen gemaakt. De desbetreffende berekeningen zijn op basis van de gestelde PVE- en NEN-normen uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd voor het bouwkundige en bouwfysische gedeelte. Bij het bouwkundige gedeelte is de berekening gemaakt voor de fundering en de houtconstructie. Voor het bouwfysisch gedeelte zijn de berekeningen uitgevoerd voor de ventilatie en verlichting van de verschillende ruimtes.

Resultaat

Van de moderne peperfabriek is een kostenraming van US 346,000.00 gemaakt voor het opzetten van het gebouw. Voor het beheer en onderhoudsplan voor vijf jaren bedragen de kosten USD 149,250.00. Aan de hand van de bouwfysische en bouwtechnische toetsing kan er geconcludeerd worden dat voor het gebied een poerenfundering met houten skeletbouw, de geschikte constructie is. Daarnaast kan er geconcludeerd worden dat een peperfabriek een oppervlakte van 300 m2 moet hebben met alle nodige ruimtes erin.

Met de komst van de moderne peperfabriek kan het probleem waarmee de dorpsbewoners te kampen hebben voor het verwerken van de pepers tot peperpoeder, tot het verleden behoren. De veiligheid van de gebruikers van de moderne peperfabriek is in acht genomen bij het ontwerp.


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier