Leerstoel voor ‘Fysiologie met de nadruk op Homeostase’

Jan 13, 2022

Op 12 januari 2022 heeft de voorzitter van het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, prof.dr. Shanti Venetiaan de leerstoel ‘Fysiologie met de nadruk op Homeostase’ ingesteld. Voorafgaand hieraan hield dr. Robbert Bipat zijn inaugurele rede getiteld “Factoren die het behoud van de homeostase in het menselijk lichaam bevorderen – Een Fysiologisch Concept”. Met het houden van de oratie heeft prof. Bipat het hoogleraarschap aanvaard en is het invullen van de leerstoel door prof. Venetiaan aan hem opgedragen. 

Tijdens de inaugurele rede is uitgelegd dat homeostase staat voor een constante toestand van evenwicht. In dit geval van het constant houden van fysische, chemische en biologische factoren in ons lichaam. De homeostase kan steeds verstoord worden wanneer de input of output van een van deze factoren verandert. Oorzaken voor verstoring zijn onder andere voeding, klimaatverandering, microbiële infecties en inwendige verandering van orgaanfuncties zoals van het hart, de bloedvaten, endocriene organen of uitscheidingsorganen. Zolang de verstoring kan worden gecompenseerd en de homeostase behouden blijft, is het lichaam gezond. Wanneer de compensatiemechanismen tekortschieten, worden wij ziek en kunnen wij bij aanhouden daarvan ook nog sterven.

De leerstoel “Fysiologie met de nadruk op Homeostase’ is de 22ste leerstoel die vanaf de oprichting van de Universiteit aan de Faculteit der Medische Wetenschappen is ingesteld.  Het is de derde actieve leerstoel aan deze Faculteit: de meeste eerder benoemde hoogleraren zijn al overleden. Twee daarvan zijn de Universiteit in 2021 komen te ontvallen.


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier