Efficiënte en milieuvriendelijke oven voor de houtskoolproductie in het district Coronie

Jan 13, 2022

In het district Coronie waar met behulp van de meiler, houtskool op traditionele manier wordt geproduceerd, zorgt het productieproces voor problemen in de omgeving (het milieu). Om deze problemen te voorkomen deed Desno Ceder, student van Stichting Polytechnic College Suriname, een onderzoek naar een efficiënte en milieuvriendelijke oven voor de houtskoolproductie in het district Coronie.

Houtskool ontstaat door de bewerking waarbij hout wordt verhit op een zodanige wijze dat er geen zuurstof of slechts een beperkte hoeveelheid zuurstof kan toetreden. Het wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals: barbecueën, in de medische industrie en ook voor artistieke doeleinden.

Desno wilde uitzoeken waaraan een oven dient te voldoen voor een efficiënte en milieuvriendelijke bereiding van houtskool in het district Coronie.

Methode

Er zijn voor het onderzoek twee retortovens ontworpen die houtskool maken, nl.: een stalen oven en een stenen oven die voorzien zijn van een stalen bak of carbonisatie bak. De stenen oven zal van een bovenlooptakel voor het in- en uitladen van hout en houtskool voorzien zijn. Het verschil tussen deze ovens is dat de stalen oven mobiel is en de stenen oven niet.

De theoretische onderbouwing voor dit onderzoek is gehaald uit wetenschappelijke literatuur en middels interviews met twee houtskooldeskundigen. Deze geïnterviewden zijn geselecteerd vanwege hun jarenlange ervaring met het verwerken van houtskool.

De stalen en stenen oven zullen het oplossingsmodel zijn voor het probleem te Coronie en dit model kan ook in de overige districten worden toegepast waar houtskool op traditionele manier wordt gemaakt.

Resultaat

Uit het onderzoek is gebleken dat het volume bij de meiler groter is dan dat bij de stenen- en stalenoven. Waar de meiler een volume van 27 m3 heeft, heeft de stenenoven een volume van 2.4 m3 en  de stalenoven een volume van 3.6 m3. De procestijd bij een meiler is ongeveer een maand. Bij de stenenoven is dit slechts 14 uren en bij een stalenoven 35 uren.

De meiler kan per maand maar 400 zakken van 15 kg houtskool produceren, terwijl de stenen – en stalenoven respectievelijk een productie van 686 zakken (van 15kg) en 412 zakken (van 15 kg) heeft. De meiler heeft geen onderhoud nodig, maar dit blijkt wel het geval te zijn bij de stenen- en stalenoven. Bovenal blijkt dat zowel de stenenoven als de stalenoven milieuvriendelijk is, terwijl de meiler niet.

De investering in deze ovens is hoog, maar kan over een heel lange periode afgeschreven worden met minimaal onderhoud en minder arbeid. Geconcludeerd kan worden dat de retortovens efficiënter en milieuvriendelijker zijn dan de meiler- of aardewerkoven. Verder zijn ze kostenbesparend en is de investering eenmalig.


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier