Vermindert het internet taalbarrières voor de internationale handel?

Dec 2, 2021

Voor een succesvolle afloop van handel in het buitenland is communicatie van groot belang. Vreemde talen, mogelijke taalbarrières, een cultuurverschil en andere zakelijke gewoontes zorgen mogelijk voor verwarring. Om deze te voorkomen, is er een onderzoek gedaan op de impact van taalbarrières voor de internationale handel.

Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag “Vermindert internet de impact van taalbarrières voor de internationale handel?”, is er een onderzoek gedaan op interactie tussen internettoegang en taal overeenkomsten in de internationale handel. Een antwoord op deze vraag heeft directe implicaties voor beleidsmakers.

Verschillende soorten transactiekosten zijn van invloed op de internationale handel, waaronder onvoldoende en ineffectieve communicatie tussen handelspartners. Vooral wanneer handelspartners taalkundig op een uitgesproken manier ver van elkaar verwijderd zijn, zullen ze waarschijnlijk weinig met elkaar handelen .

Taal Overeenkomst kan echter op veel verschillende manieren worden gedefinieerd. Hoewel tal van artikelen de meestal beschikbare en gemakkelijk te bouwen variabele gemeenschappelijke officiële taal gebruiken als de definitie van taal overeenkomst, dekt deze variabele niet alle taal – gerelateerde barrières volledig. Deze variabele geeft institutionele steun weer, maar gaat voorbij aan het gemak om te communiceren, etniciteiten en taalnabijheden.

Zo identificeerden vele onderzoekers het gebruik van taal binnen de internationale handel. Enkele onderzoekers die dit hebben kunnen doen zijn o.a.  Peter en Andrea (2015). Zij hebben een setting waarin de gemeenschappelijke moedertaal meer geschikt was dan de variabele gemeenschappelijke gesproken taal ontdekt. Ook ontdekte Evenzo Feng in 2019, dat bilatérale directe buitenlandse investeringen meer zouden kunnen reageren op officiële talen, moedertalen en taalnabijheden, maar niet op gesproken talen. 

Internettoegang zou de handel kunnen vergemakkelijken, zowel rechtstreeks door de vorming van handelsnetwerken te helpen als indirect door op taal gebaseerde barrières te verminderen. Het kan helpen om rechtstreeks handel te drijven. Dit, door potentiële exporteurs en/of importeurs informatie te verstrekken die nodig is om goede plannen te maken. Via internet kunnen exporteurs en/of importeurs potentiële concurrenten identificeren, de beste deals vinden, kennis hebben van handelsbeleid in het buitenland en juridische aspecten van buitenlandse handel, financieringsopties verkennen en zich richten op specifieke landen om naar te exporteren. Het internet kan de zoekkosten verlagen, marktspelers verbinden, ongeacht hun geografische locatie, en de internationale handel stimuleren. Het internet consolideert de markt op één gemakkelijk toegankelijk platform. Exporteurs hoeven niet langer meerdere keren te bellen, faxen, e-mails te schrijven of dure en tijdrovende beurzen en netwerkevenementen bij te wonen om contacten te leggen.

Wat betreft het indirecte effect van internet op de handel via het effect ervan op op taal gebaseerde transactiekosten, moet allereerst worden opgemerkt dat het vermogen om te communiceren is verbeterd met de technologische vooruitgang in de vorm van internettoegang over de hele wereld.  

In sommige situaties kan internet echter ook in de tegenovergestelde richting werken wat betreft het effect ervan op het effect van taal op de handel: het zou de taal elasticiteit van de handel kunnen vergroten.

Methodologie

Met behulp van de verkregen exportgegevens uit 205 landen over de periode 1954-2014, schat dit onderzoek een zwaartekrachtmodel. De drie belangrijkste verklarende variabelen zijn: gemeenschappelijke taal, internetgebruik en de interactie van de twee. Om de bovengenoemde redenen gebruiken de onderzoekers de PPML – methode ( Poisson pseudo maximum likelihood methode ) om het model te schatten. De belangrijkste resultaten worden verkregen met gegevens met intervallen van 3 jaar. Ook worden een reeks robuustheid controles uitgevoerd, waaronder de schatting van een log – gelineariseerde OLS – regressie (Ordinary least squares – regression ).

Resultaat

De resultaten laten zien dat de taal elasticiteit van handel lager is wanneer meer mensen toegang hebben tot internet en dat de impact van internet lager is wanneer handelspartners vergelijkbare talen gebruiken. De resultaten doorstaan ook een aantal robuustheid controles.

Conclusie

Middels dit onderzoek hebben de onderzoekers geprobeerd een robuust antwoord te vinden op de belangrijkste onderzoeksvraag: Vermindert internet de impact van taalbarrières voor de internationale handel? Het is bekend dat landen die geen gemeenschappelijke taal hebben, gemiddeld minder handel met elkaar drijven in vergelijking met landen die wel gemeenschappelijke talen hebben. Zij onderzoeken of de recente uitbreiding van internet de afhankelijkheid, zoals hierboven vermeld, van een gemeenschappelijke taal voor de handel heeft verminderd. Hiervoor hebben zij zwaartekracht vergelijkingen berekend. De onderzoekers hebben met name gebruik gemaakt van recente innovaties in zwaartekracht analyse om de impact van internettoegang op het vermogen van gemeenschappelijke talen om internationale handel te stimuleren, te bestuderen. Uit een dataset van geaggregeerde exportwaarden uit 205 landen over de periode 1954-2014, blijkt uit de paper dat het antwoord op de onderzoeksvraag zeer waarschijnlijk ja is.

Zij kunnen ook een aantal opmerkelijke observaties geven. Ten eerste, in lijn met de bestaande literatuur, dempt de afstand tussen landen de handel, terwijl taal overeenkomsten de handel stimuleren; handel is meestal hoger voor aangrenzende landen, voor landen die betrokken zijn bij handelsovereenkomsten en voor landen die een koloniale relatie hebben gehad; en de handel is meestal lager wanneer ten minste één van de handelspartners door land wordt omgeven. Ten tweede stimuleert internettoegang de internationale handel waarschijnlijk rechtstreeks door de vorming van handelsnetwerken te helpen. Ten derde, en vooral, internettoegang vermindert de impact van op taal gebaseerde handelsbelemmeringen en internet stimuleert de internationale handel relatief meer wanneer de handelspartners verschillende talen gebruiken.

De bevindingen impliceren dat met meer toegang tot internet de wereld “platter” is, en dat de effecten van handelsbelemmeringen, zoals taalverschillen, zijn verminderd. De onderzoekers vinden ook dat, als er rekening gehouden wordt met het internet en andere landspecifieke technologische innovaties, vastgelegd door vaste effecten in de tijd van het land, taal in toenemende mate een belemmering zou vormen voor de internationale handel. Beleidsmakers zouden IT (Information Technology) dan ook expliciet moeten betrekken bij discussies/overeenkomsten over handelsbeleid die gericht zijn op het mitigeren van de negatieve effecten van handelsbelemmeringen, zoals taalverschillen.

Bron: E. Kitenge en S. Lahiri, September 2021, College of Business, Prairie View A&M University, Prairie View, Texas, USA en School of Analytics, Finance, and Economics, Southern Illinois University Carbondale, Carbondale, Illinois, USA.


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier