Werkgelegenheidseffect van de pandemie erger dan verwacht

Oct 28, 2021

Het meest recente ILO Monitor-rapport over de impact van COVID-19 op de arbeidsmarkten toont een stagnatie van de wereldeconomie en aanzienlijke verschillen tussen geavanceerde en opkomende economieën. Het verlies aan werkuren in 2021 als gevolg van de pandemie zal aanzienlijk hoger zijn dan eerder geschat, omdat een herstel met twee snelheden tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden de wereldeconomie als geheel bedreigt, zegt de Internationale Arbeidsorganisatie.

De IAO projecteert nu dat het aantal gewerkte uren in 2021 4,3 procent onder het niveau van voor de pandemie (het vierde kwartaal van 2019) zal liggen, het equivalent van 125 miljoen voltijdbanen.
Dit is een dramatische herziening van de juniprognose van de IAO van 3,5 procent of 100 miljoen voltijdse banen.

De achtste editie van de ILO Monitor: COVID-19 en de arbeidswereld , waarschuwt dat zonder concrete financiële en technische steun een “grote divergentie” in trends in het herstel van de werkgelegenheid tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden zal blijven bestaan. In het derde kwartaal van 2021 was het totaal aantal gewerkte uren in hoge-inkomenslanden 3,6 procent lager dan in het vierde kwartaal van 2019. Daarentegen bedroeg de kloof in lage-inkomenslanden 5,7 procent en in landen met lagere middeninkomens 7,3 procent.

Vanuit een regionaal perspectief kenden Europa en Centraal-Azië het kleinste verlies aan gewerkte uren, vergeleken met het niveau van vóór de pandemie (2,5
procent). Daarna volgen Azië en de Stille Oceaan met 4,6 procent. Afrika, Amerika en de Arabische staten lieten dalingen zien van respectievelijk 5,6, 5,4 en 6,5 procent.

Vaccins en fiscale stimulansen

Deze grote divergentie wordt grotendeels gedreven door de grote verschillen in de uitrol van vaccinaties en fiscale stimuleringspakketten. Schattingen geven aan dat voor elke 14 personen die in het tweede kwartaal van 2021 volledig gevaccineerd waren, één voltijdse equivalente baan aan de wereldwijde arbeidsmarkt werd toegevoegd. Dit gaf het herstel een flinke boost. Wereldwijd zou het verlies aan gewerkte uren – zonder vaccins – in het tweede kwartaal van 2021 op 6,0 procent hebben gestaan, in plaats van de 4,8 procent die daadwerkelijk werd geregistreerd.

De zeer ongelijke uitrol van vaccinaties betekent echter dat het positieve effect het grootst was in landen met een hoog inkomen, verwaarloosbaar in landen met lagere middeninkomens en bijna nul in lage-inkomenslanden.

Deze onevenwichtigheden kunnen snel en doeltreffend worden aangepakt door middel van meer wereldwijde solidariteit met betrekking tot vaccins. De ILO schat dat als lage-inkomenslanden een meer rechtvaardige toegang tot vaccins zouden hebben, het herstel van de werkuren in iets meer dan een kwart de rijkere economieën zou inhalen.
Fiscale stimuleringspakketten bleven de andere belangrijke factor in de hersteltrajecten.

De begrotingsstimuleringskloof blijft echter grotendeels onbesproken, met ongeveer 86 procent van de wereldwijde stimuleringsmaatregelen die geconcentreerd zijn in landen met een hoog inkomen. Uit schattingen blijkt dat een toename van de begrotingsstimulans van 1 procent van het jaarlijkse bbp de jaarlijkse arbeidsduur gemiddeld met 0,3 procentpunt heeft verhoogd ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019.

Productiviteitskloof en ondernemingen

De COVID-19-crisis heeft ook invloed gehad op de productiviteit, werknemers en ondernemingen op manieren die tot grotere ongelijkheden hebben geleid. De productiviteitskloof tussen geavanceerde en ontwikkelingslanden zal naar verwachting groter worden van 17,5:1 tot 18:1 in reële termen, het hoogste sinds 2005.
“Het huidige traject van de arbeidsmarkten is van een stagnatie, met grote neerwaartse risico’s en een grote divergentie tussen ontwikkelde en ontwikkelende economieën”, aldus ILO-directeur-generaal Guy Ryder.
“Dramatisch, ongelijke vaccinverdeling en fiscale capaciteiten zijn de drijvende kracht achter deze trends en beide moeten dringend worden aangepakt.”
“Bij de ILO zijn we al begonnen met actie. Afgelopen juni heeft de Internationale Arbeidsconferentie een wereldwijde oproep tot actie aangenomen voor een mensgericht COVID-19-herstel, een routekaart die landen ertoe verplicht ervoor te zorgen dat hun economisch en sociaal herstel van de crisis volledig inclusief, duurzaam en veerkrachtig is. Het is tijd om deze routekaart te implementeren, die volledig is afgestemd op en de gemeenschappelijke agenda van de VN en de wereldwijde accelerator voor banen en sociale bescherming ondersteunt, voegde Ryder eraan toe.

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier