Ontwerpvoorstel voor beter goedkeuringspercentage van de hoofddistributieleiding SWM

Sep 30, 2021

De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (N.V. SWM) houdt zich bezig met het verkopen,  winnen, zuiveren, en distribueren van goed gezond drinkwater voor eenieder. De N.V. SWM kent  momenteel zes distributie- of voorzieningsgebieden oftewel vestigingen, t.w. Vestiging PWP,  Vestiging West, Vestiging Oost, Vestiging Commewijne, Vestiging Saramacca en Binnenland.  

Chloreren 

Chloreren van distributiebuizen is een proces waarbij er granularchloor of korrelchloor opgelost  en toegevoegd wordt in zo een leiding voor verdere desinfectie en reiniging van buizen. Granulair  chloor is het ideale product voor het desinfecteren van pvc – buizen. De chloorkorrels zorgen voor een chloorbehandeling tegen bacteriën, virussen, fungi en algen. 

In het jaar 2018 zijn door de sectie  Uitbreiding van de 246 aanvragen 111 hoofddistributieleidingen afgekeurd en in het jaar 2019 zijn  49 hoofddistributieleidingen van de 187 aanvragen afgekeurd. Dit heeft alleen maar nadelige  gevolgen voor het bedrijf, waardoor er minder efficiëntie is (om weer te gaan chloreren) om de  hoge kosten op te vangen. 

Het probleem

De NV SWM lijdt verliezen. Wanneer een nieuw aangelegde  distributiehoofdbuis afgekeurd wordt, brengt dat hoge kosten met zich mee. Dit is een probleem, omdat de distributiemedewerkers zo een hoofdbuis weer moeten chloreren en spoelen om  vervolgens weer over te gaan tot keuring. 

Onderzoek

Bhagwandath Isrie heeft onderzoek gedaan naar hoe een efficiënt en effectief chloreersysteem  gedimensioneerd/ ontworpen kan worden, zodat er geen sprake is van afkeuring bij nieuw aangelegde  distributiehoofdbuizen. Dit deed hij aan de Polytechnic College Suriname (PTC), in het kader van het programma Werktuigbouwkunde, specialisatie Process and Energy Technology 

Methode

Voor dit onderzoek is er uitgebreide literatuurstudie verricht naar gehanteerde normen en eisen voor het chloreren van nieuw aangelegde distributiehoofdbuizen. Er is ook literatuuronderzoek verricht naar de stroming bij het chloreren en er is een analyse gemaakt van de bestaande hydrofoorpomp. Er zijn calculaties gemaakt en er is een aanpassing aan de huidige hydrofoorpomp gepleegd. Er zijn ontwerpspecificaties opgesteld voor de te ontwerpen waterpomp. 

Resultaat

Door het  toepassen van een 736 watt Panasonic waterpomp zijn in het dienstjaar 2020 maar elf distributiehoofdleidingen afgekeurd. Dit komt op 92% goedkeuring. Met het nieuwe  chloreersysteem (Honda WX – 15) wordt ernaar gestreefd om 100% goedkeuring te halen en dat  de distributiemedewerkers niet meerdere malen naar de hoofdleiding hoeven te gaan. De 736 watt Panasonic waterpomp heeft een  verbetering gebracht bij de goedkeuring. Na het onderzoek bij de N.V. SWM zijn er verschillende conclusies getrokken. 

Aanbeveling

Ten aanzien van het eerste deelonderzoek betreffende de normen en eisen voor het chloreren, moet de chloortoevoeging aangepast worden. Ten aanzien van het tweede deelonderzoek betreffende de huidige hydrofoorpomp is er geconcludeerd dat de hydrofoorpomp de druk niet voldoende kan opbouwen voor het geleidelijk beschikken over chloor over de hele lengte. De gekozen waterpomp zal voor vele voordelen zorgen, te weten: tijdbesparend werken, 100% goedkeuring en handig werken met minder equipment (waterpomp = Yamaha generator + Panasonic hydrofoor). Het ontwerp (chloreersysteem) is efficiënt voor het bedrijf en eenvoudig voor gebruik door de distributiemedewerkers.

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier