Perceptie Werkgevers: Rekruteren van werknemers met Juiste vaardigheden belangrijke obstakel voor de groei van een bedrijf

Sep 28, 2021

Onderwijs, Opleiding en Leren voor het Leven

Het menselijk kapitaal, dat is het aantal vaardig- heden, gezondheid en kennis dat een persoon bezit, draagt belangrijk bij aan de groei van de productiviteit en uiteindelijk aan het verminderen van armoede en gedeelde voorspoed. Daarom zijn hoogwaardige instellingen voor beroepsonderwijs en hoger onderwijs, opleiding en levenslang leren cruciale elementen voor landen die hoogopgeleide en gemotiveerde arbeidskrachten willen ontwikkelen. Als alles gelijk is, zal een goed opgeleide en zeer bekwame arbeider beter werken dan zijn /haar onopgeleide tegenhanger, waarbij dit resulteert in een verhoogde productiviteit. Terwijl ICT en reguleringen zorgen voor het relevante raamwerk en de juiste instrumenten zijn goed opgeleide en bekwame arbeidskrachten belangrijk voor een duurzame economische ontwikkeling. Bovendien speelt dit een zeer cruciale rol bij het bemachtigen van economische en sociale vooruitgang waarbij de distributie van inkomens wordt verbeterd.

Door middel van het administreren van de onderzoeken, focusgroepen en diepte-interviews met eigenaren/managers van zaken, arbeiders, vertegenwoordigers van de overheid en vakbonden was het onderzoeksteam van de Arthur Lok Jack Global School of Business en DOOR Advisory in staat de tripartiete algemene percepties van constituenten over het handels milieu en haar potentieel effect op de productiviteit in Suriname vast te leggen. Onderdeel daarvan was een blik op het Surinaams onderwijs

Lees ook: Perceptie Surinaamse Arbeider: Vaardigheidsniveaus van werknemers over het algemeen voldoen aan vraag en bedrijfsvereisten in Suriname

Perspectief Bedrijfseigenaar/ Manager

Terwijl 31%  van de van bedrijfseigenaren en managers aangeeft dat over het algemeen er voldoende beroepsopleiding is in Suriname, verklaart 22% dat er kleine tekortkomingen zijn en 16% geeft aan dat er behoorlijke tekortkomingen zijn. Het is interessant dat 29% van de respondenten merkt dat er over het algemeen onvoldoende beroepsonderwijs is.

Als men nauwkeurig kijkt naar de percepties van de eigenaar/managers door de verschillende sectoren heen dan wordt onthuld dat de meest substantiƫle tekortkomingen in beroepsopleidingen worden beschouwd als te bestaan voor de Primaire en de Tertiaire Sector.

63% van de respondenten in de Primaire Sector en 56% van de respondenten in de Tertiaire Sector gaven te kennen dat er belangrijke tekortkomingen waren in de aangeboden beroepsopleidingen of ze waren over het algemeen onvoldoende.

De meerderheid van de respondenten (48%) wijst er ook op dat hoger en beroepsonderwijs in Suriname slechts beantwoorden aan enkele van de behoeften van het land. Iets meer dan een derde van de respondenten merkt op dat hoger en beroepsonderwijs in Suriname beantwoorden aan de meeste behoeften, terwijl slechts 3% gelooft dat die beantwoorden aan alle behoeften.

Bron: ILO, 2021

Juiste Vaardigheden

Bedrijfseigenaren in Suriname beschouwen het rekruteren van werknemers met de juiste vaardigheden als een belangrijk obstakel voor de groei van een bedrijf. Bijna 75% van de respondenten geeft aan dat het identificeren van geschoolde arbeiders moeilijk is. Bovendien is 50% het eens dat hun bedrijven een tekort aan vaardigheden ervaren die hun dagelijkse activiteiten negatief beĆÆnvloeden, terwijl ruwweg 40% een tekort aan vaardigheden niet ziet als een belangrijke belemmering voor hun werk.

Bron: ILO, 2021

Omzet van de Werknemer

Het onderzoek leverde nogal eerlijk gelijk verdeelde resultaten op betreffende de relatie van de omzet van de werknemer en de stafopleiding. Ongeveer 46% van de respondenten wees erop dat de hoge werknemer fluctuatie een reden is waarom het bedrijf niet investeert in opleidingen, terwijl 48% het oneens was met deze bevinding. De focusgroep deelnemers wezen ook op het hoge verloop van werknemers als reden voor bedrijven om te aarzelen te investeren in opleiding van werknemers.

Tekortkomingen?

Toen zij werden gevraagd over de beschikbare vaardigheden van werknemers die nodig zijn om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, gaf het grootste deel van de respondenten in het onderzoek (50%) aan dat zij niet werden geconfronteerd met wat voor tekort dan ook in dat specifiek opzicht. Iets meer dan 40% van de bedrijfseigenaren en managers gaven aan dat zij wel tekortkomingen aan vaardigheden ervoeren, die een negatief effect uitoefenen op hun vermogen om nieuwe producten te ontwikkelen. Focus groep deelnemers beschouwden het bestaande onderwijssysteem en de zware theoretische aard van het curriculum in de meeste scholen als de onderliggende oorzaak voor het niet op een lijn liggen tussen de vaardigheden die nodig en beschikbaar zijn.

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier