Perceptie Surinaamse Arbeider: Vaardigheidsniveaus van werknemers over het algemeen voldoen aan vraag en bedrijfsvereisten in Suriname

Sep 28, 2021

Bron foto: ILO, 2021

Uit een recente publicatie over een studie gericht op productiviteit in Suriname blijkt een groot deel van de respondenten van mening dat het huidig onderwijssysteem niet beantwoordt aan de behoeften van de industrie. Er zijn veranderingen vereist in curriculum- en onderwijsstrategieën, vooral op hoger en beroepsniveau. De voor- zieners van onderwijs diensten moeten een nauwere band vormen met de particuliere en openbare sector om er zo zeker van te zijn dat opleidingen beter op een lijn staan met de relevante behoeften van de industrie inclusief ICT vereisten en behoeften. Er moet een beter evenwicht worden gevonden tussen het aanreiken van theorie met praktische hands-on training. In dit opzicht kunnen kwaliteits stages en leerlingschappen of initiatieven bij het leren tijdens het werken voordelig zijn.

Onderzoek

Suriname, in haar zoektocht naar het verbeteren van het milieu voor de ontwikkeling van ondernemingen en om de productiviteit te verhogen, verzocht de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) om te conceptualiseren en tot uitvoer te brengen, desbetreffende beoordeling voor het mogelijk maken van Milieu voor Duurzame Ondernemingen (EESE), met een focus op de externe factoren die de bedrijfsproductiviteit beïnvloeden. Het onderzoek bestudeerde de economische, sociale en politieke dimensies van het Handelsmilieu en de waargenomen uitwerking op de productiviteit. Door middel van het administreren van de onderzoeken, focusgroepen en diepte-interviews met eigenaren/managers van zaken, arbeiders, vertegenwoordigers van de overheid en vakbonden was het onderzoeksteam van de Arthur Lok Jack Global School of Business en DOOR Advisory in staat de tripartiete algemene percepties van constituenten over het handelsmilieu en haar potentieel effect op de productiviteit in Suriname vast te leggen. Het onderzoek is uitgevoerd voor de Covid-19 pandemie in Suriname aansloeg.

Bevindingen van werknemers

In tegenstelling tot de bevindingen onder de bedrijfseigenaar/managers, blijkt dat iets meer dan de helft van de ondervraagde werknemers vindt dat de vaardigheidsniveaus van de werknemers over het algemeen voldoen aan de vraag en de bedrijfsvereisten in Suriname. Een toegevoegde derde deel van de respondenten gelooft dat er slechts kleine tekortkomingen aan vaardigheden zijn, terwijl slechts een klein aantal arbeiders meldden dat arbeiders belangrijke vaardigheidstekortkomingen hebben of over het algemeen niet de vereiste vaardigheden bezitten.

Beroepsopleidingen

Toen zij werden gevraagd, over de beschikbaarheid van beroepsopleidingen in Suriname meldden vier van de dertig respondenten dat er genoeg opleidingen zijn, terwijl een toegevoegde acht respondenten aangaf dat er slechts kleine tekortkomingen zijn. Het grootste deel van de arbeiders suggereert dat er of belangrijke tekortkomingen zijn of er is over het algemeen onvoldoende beroepsopleidingen in Suriname. Een derde van de onderzochte arbeiders gelooft dat het huidig niveau van hoger en beroepsonderwijs in Suriname voldoet aan de behoeften van het bedrijfsleven, terwijl iets meer dan de helft denkt dat het huidig onderwijssysteem slechts aan sommige behoeften voldoet. Slechts drie arbeiders waren van mening dat het hoger en beroepsonderwijs in Suriname niet voldoet aan de behoeften van het bedrijfsleven. Focusgroep deelnemers meldden dat belangrijke vaardigheden voor de industrie voornamelijk worden verworven door opleiding tijdens het werk en door werkervaring, maar in vele gevallen is een belangrijke inspanning nodig om werkgevers ervan te overtuigen dat bijkomende opleiding nodig is.

Voorkeur

Arbeiders meldden ook dat vele bedrijven de voorkeur geven aan werknemers die zijn opgeleid tijdens het werk en kunnen investeren in specifieke opleidingen als dat nodig is. Verder, geven de focusgroep bevindingen aan dat in de meeste gevallen, werkgevers de voorkeur geven aan tertiair/beroepsonderwijs vanwege de praktische kennis die werknemers meebrengen in de organisatie.

Lees ook: Perceptie van de werkgevers

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier