Ontwerpen van een nieuw distributienet voor N.V. SWM in Commewijne

Aug 31, 2021

De NV. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) is een drinkwater producerend en distribuerend bedrijf. De SWM moet in staat zijn haar klanten optimaal te kunnen voorzien van water. Een optimale voorziening is mogelijk door een goed gedimensioneerd en goed onderhouden distributienet.

Juri Spong heeft gewerkt aan een onderzoek voor een ontwerp van een nieuw distributienet t.b.v. Commewijne. De aanleiding voor Juri zijn onderzoek is het feit dat het bestaande distributienet door ouderdom en te kleine diameters aan vervanging toe is. Aangezien er een nieuw- zuiveringsstation dan wel een zuiveringsstation voor oppervlaktewater wordt opgezet aan de linkeroever van de Surinamerivier te La Liberté is het een ideaal moment om een nieuw distributienet te ontwerpen en aan te leggen. 

Onderzoek
Juri heeft zijn onderzoek gericht op ouderdom van het net en het feit dat het bestaande distributienet gedeeltelijk niet meer voldoet. Er moest binnen een periode van zes maanden een nieuw distributienet bij het afgebakende gebied te Commewijne ontworpen worden. 

Een van de vragen waar Juri zich mee heeft gebezigd was: “Hoe moet in het district Commewijne het nieuw te ontwerpen distributienet gedimensioneerd worden, zodat het voldoet aan de WHO en SWM standaarden?”

Aan de hand van het bovenstaande stelde Juri zich tot doel om het nieuw te ontwerpen distributienet zodanig te dimensioneren, dat het voldoet aan de vereiste standaarden zoals: hygiëne, stroomsnelheid, eind drukken en weerstandsverliezen, waardoor de kwaliteit en de efficiëntie van de drinkwatervoorziening van het afgebakende gebied te Commewijne optimaal zullen zijn. 

Bron: PTC, 2021

Daarnaast moest op basis van een gedegen onderzoek worden nagegaan of het nieuw te ontwerpen distributienet tot een zelfreinigend net kan worden gemaakt. Het afgebakende gebied ligt op honderdvijftig meter ten oosten van de Weg naar Peperpot en wordt gevormd door de drie zijwegen ten noorden van de Communicatieweg en de vijf zijwegen ten zuiden van de Communicatieweg. Tijdens het theoretisch onderzoek en EPANET- simulaties voor het opzetten van een goed gedimensioneerd distributienet waarbij rekening gehouden is met het probleem en doelstelling bleek dat de volgende een belangrijke rol spelen: stroomsnelheid en weerstandsverliezen. 

Scenario’s
Rekening houdend met deze twee factoren zijn er verschillende scenario’s gesimuleerd in het programma EPANET. Er zijn vier simulaties uitgevoerd in het programma EPANET en bij de eerste is gewerkt met de informatie verkregen uit de berekeningen die gemaakt zijn op basis van de totale waterbehoefte van het gebied en de aan de hand daarvan vastgestelde diameters.

De vastgestelde diameters voor het eerste scenario zijn: 50 mm pvc buis voor de hoofdweg en 50 mm pvc – buizen voor de zijwegen. Bij de tweede simulatie zijn de diameters van de zijwegen verkleind naar 20 mm pvc- buizen om na te gaan welke invloed dat zou hebben op de stroomsnelheden en weerstandsverliezen. Bij de derde simulatie is de totale waterbehoefte vervijfvoudigd om wederom na te gaan welke invloed dat zou hebben op de stroomsnelheden en weerstandsverliezen. De keus voor het vervijfvoudigen van de totale waterbehoefte is gemaakt om het verband tussen de waterbehoefte en de twee belangrijke factoren namelijk stroomsnelheid en weerstandsverliezen te kunnen vaststellen.

Resultaat
Uiteindelijk is voor het eerste scenario gekozen en is dat verder uitgewerkt. Er is ook een onderbouwing gegeven voor de keus en een aanbeveling gedaan om het begrip “doodwater” te voorkomen door een aanpassing te verrichten. Aan de hand van deze aanpassing is de vierde simulatie uitgevoerd. Na het uitwerken van het eerste scenario waarbij de volgende zaken bekeken zijn, namelijk vereiste stroomsnelheden (0,4 m/s- 1,5 m/s) einddrukken (6M WK) en weerstandsverliezen 3M WK per km) kan geconcludeerd worden dat het ontworpen distributienet met uitzondering van de stroomsnelheden voldoet aan de gestelde eisen. Het is niet mogelijk om van het nieuwe distributienet een zelfreinigend net te maken. De stroomsnelheid die nodig is om dit te kunnen realiseren is voor dit ontwerp en de omstandigheden van het afgebakende gebied niet haalbaar. Hieruit blijkt dat er voor het nieuwe distributienet toch een onderhoudsplan moet worden gemaakt.

Juri studeerde na de presentatie van zijn resultaten en de verdediging hiervan op 24  augustus af van de Stichting Polytechnic College, programma Werktuigbouwkunde.

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier