Mogelijke alternatieven voor het vervangen van styrofoam in Suriname

Aug 25, 2021

Het gebruik van Syrofoambakjes, bekers-en borden sinds november 2017 verboden. Dit maakte Charmaine Auguste van de studierichting Applied Technology (B.Tech) aan de Polytechnich College Suriname (PTC) nieuwsgierig naar hoe wij in Suriname verder gaan na zo een verbod. Charmaine heeft daarom onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven voor het vervangen van styrofoam, rekening houdend met onder andere het onschadelijk aspect voor mens en milieu, de mogelijkheid voor biologische afbraak en het voldoen aan de eisen van de consument.

Polystyreen
EPS, geëxpandeerde polystyreen (expanded polystyreen) of styrofoam is een isolatiemateriaal. Polystyreen is normaal een vast thermoplastisch materiaal bij kamertemperatuur dat bij een hogere temperatuur kan worden gesmolten en opnieuw kan worden gestold voor gewenste toepassingen. Dit middel wordt vaak gebruikt in een verscheidenheid aan toepassingen vanwege de uitstekende set eigenschappen, waaronder: een extreem licht gewicht, goede thermische isolatie, goede demping eigenschappen, vochtbestendigheid, duurzaamheid, akoestische absorptie en lage thermische geleidbaarheid. Het heeft schokabsorberende eigenschappen, waardoor het ideaal is voor het opslaan en vervoeren van breekbare items zoals wijnen, chemicaliën, elektronische apparatuur en farmaceutische producten. De thermische isolatie en vochtbestendige eigenschappen zijn perfect voor het verpakken van gekookt voedsel en bederfelijke items zoals zeevruchten, fruit en groenten. 

In Suriname is momenteel de meest voorkomende toepassing het gebruik als verpakkingsmateriaal voor het warm houden van voeding en drank. Het toenmalige ministerie van HI&T is al geruime tijd bezig een bijdrage te leveren om het gebruik van warm houdende styrofoam bakjes en bekers te verminderen. Het ministerie werkt samen met het bedrijfsleven aan de productie en het op de markt brengen van materiaal dat biologisch afbreekbaar, met name composteerbaar is. 

Onderzoek
Aan de hand van het bovengenoemde is er als centrale vraag geformuleerd: Welke mogelijke alternatieven zijn er voor het vervangen van styrofoam, rekening houdend met o.a. het onschadelijk zijn voor mens en milieu, het voldoen aan de eisen van de consument en het biologisch afbreekbaar aspect? De methode van onderzoek bestond uit 3 fasen n.l.: een enquête onderzoek, een veldonderzoek en een laboratoriumonderzoek. Bij het enquête onderzoek is er merendeels nagegaan wat de ervaringen zijn van de consument met de reeds beschikbare alternatieven en aan welke eisen zij de voorkeur geven bij het vervaardigen van een eigen Surinaams alternatief. 

Resultaat
Als resultaat werd verkregen dat de burger een eigen Surinaams product prefereert boven een importproduct, de meest gekozen grondstof bananenblad en -vezel is en dat het gebruik van de bakken reeds in de omloop meevalt. 

Bij het veldonderzoek zijn er doelgerichte vragen gesteld aan bedrijven die reeds alternatieven importeren alsook produceren. Deze vragen hadden betrekking op hun opgedane ervaring tot nu toe met hun alternatief. Het resultaat hierbij was positief, doordat er reeds tal van alternatieven op de markt zijn. 

Bij het laboratoriumonderzoek is er middels experimenten nagegaan in hoeverre het produceren van een eigen Surinaams alternatief mogelijk is met een Surinaamse grondstof. De mogelijkheid bestaat dat er van bananenvezel alternatieven kunnen worden vervaardigd, alhoewel de manier van preparatie van de grondstof een rol speelt voor het bepalen van de kwaliteit. Er zijn wel mogelijke alternatieven voor het vervangen van styrofoam. De bakken die reeds in de omloop zijn en worden geïmporteerd door diverse bedrijven zijn daar voorbeelden van. 

Middels experimenten is bewezen dat de mogelijkheid voor het produceren van een eigen Surinaams product mogelijk is. Aanbevelingen zijn om: Infomercials te vertonen m.b.t. biologische afbraak, composteren en biobased producten; te brainstormen voor het vervaardigen van een eigen Surinaams product; opmaken van een concept vervaardiging standaarden; ondersteuning te bieden aan ondernemers met bereidwilligheid voor Surinaamse alternatieven; het opstellen van een vereniging met de focus op composteerbare producten.

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier