Bestaand Barber Concept in Suriname Anders Bekeken

Aug 17, 2021

Het feit dat ondernemerschap een drijfveer is van een gezonde economie zal niet worden betwijfeld. Het stimuleert onafhankelijkheid van jonge ondernemers, maar creëert ook werkgelegenheid. De Business Opportunity Bus is opgericht op 11 mei 2020 en speelt hierop in. 

Onderzoek

Eurwin Daans heeft in dit kader onderzoek gedaan, waarbij innovatie is toegepast voor een huidig barber concept in Suriname die heeft geleidt naar een product genaamd: DE BUSINESS OPPORTUNITY BUS (De BOB). Dit deed hij in het kader van zijn MBA in Innovation & Technology programma aan de Polytechnic College (PTC).

90% van de barbers in Suriname kunnen volgens Eurwin nauwelijks hun hoofd boven water houden. Dit komt doordat men het vak meer ziet als een passie dan een onderneming die optimale inkomsten kan garanderen. In Suriname is er daarnaast veel scrap materiaal dat nauwelijks wordt gerecycled. 

Doel

Het doel van het onderzoek was om een concept neer te zetten dat innovatief genoeg is om een bijdrage te leveren aan het milieu, en gedurft is om een bestaand concept een nieuw jasje in te steken. Dit moet tegelijkertijd inspirerend zijn voor jonge ondernemers in Suriname. 

Eurwin zijn hoofdvraag was: In hoeverre kan cradle to cradle worden toegepast in het bestaand barber concept in Suriname?

De ultieme vorm van duurzaam ondernemen is Cradle to Cradle. Het betekent dat de grondstoffen die je gebruikt volledig hergebruikt kunnen worden, zonder hun waarde te verliezen.

Onderzoek

Eurwin heeft niet alleen kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan om antwoord te vinden op zijn vraag. Er is simultaan ook gewerkt aan de toepassing van de theorie door het opzetten van een BOB.

Er is in dit kader een afgeschreven bus aangeschaft en in hergebruik genomen. Hierbij is de lifetime van de bus ook met 10 jaren verlengt. De BOB wordt nu ingezet als een rijdende barbershop cq mini lounge ruimte. Ook wordt de BOB ingezet voor advertenties.

Cradle to Cradle

Cradle to cradle afvalbeleid is volgens Eurwin nodig ter optimalisatie, stimulatie, ontwikkelen en moderniseren van de ontwikkeling van nieuwe business modellen. 

Recyclingbedrijven kunnen dienen als medium waar men terecht kan om afval materiaal te identificeren ten behoeve van nieuwe business concepten. Barbers moeten hun bedrijfsvoering opvoeren door middel van scholing. De BOB fungeert als motivatie voor unieke concepten..

“Cradle to cradle is beswel haalbaar in Suriname als men het kan identificeren”, zegt Eurwin.. Hij verwijst bijvoorbeeld naar pallets die worden gebruikt in de decoratie of bekleding van restaurants. “Dat is al een manier van recyclen. Recycling in Suriname hoeft niet duur te zijn. Het idee en je visie moet wel duidelijk zijn”, aldus Eurwin.

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier