Dier – Plant en Schimmel interactie in de ecologie

Aug 11, 2021

Door regelmatig importeren van nieuwe gras variëteiten ten behoeve van de veeteelt industrie, kampen producenten in USA  jaarlijks met biljoenen dollars verliezen in de veesector. Heel mysterieus daalde de melkproductie bij de melkvee, maar ook reproductie dieren werden steeds onvruchtbaar tot zelfs enorme hoeveelheden aan kweekdieren dood gingen. Tot de laatste 40 jaren was dit fenomeen slechts een raadsel in de veeteelt industry..

In de jaren ‘80 hebben wetenschappers ontdekt dat bepaalde grassen die gebruikt werden in de veeteelt sector, in een symbiose relatie leven met micro-organismen, schimmels, om zichzelf te beschermen tegen de predatoren. Deze schimmels leven volledig in de grassen en zijn in staat giftige stoffen te produceren, die schadelijk zijn voor de dieren. Herbivoren, zoals runderen, schapen, paarden zijn planteneters en beïnvloeden de groei van hun voeder planten op de graslanden.

Studente Varsha Boejharat van de Master in Science opleiding Education and Research in Sustainable Management of Natural Resources (SMNR) aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft in samenwerking met de York University in Canada een onderzoek gedaan naar gras, herbivoor en schimmel relatie in ecosystemen van graslanden.

Het onderzoek van Varsha hield in dat zij na is gegaan wat het effect van grazen door herbivoren is op de groei van grassen die in symbiose relatie leven met een schimmel. Voor haar onderzoek heeft zij het grazen (knippen en speeksel behandeling) van herbivoren nagebootst op de meest voorkomende voedergras Festuca rubra van Canada, USA en twee landen van Europa.

De onderzoeksresultaten hebben uitgewezen dat geknipte grassen sneller teruggroeien door de aanwezigheid van schimmels die giftige stoffen aanmaken, dan de niet geknipte grassen. Hoge intensiteit van grazen resulteert in hoge gehaltes van giftige stoffen in de grassen. Het aanbrengen van speeksel op de grassen heeft in dit onderzoek geen verschil uitgemaakt voor de plantengroei. Verder groeiden de grasplanten van Europa het snelst vergeleken met de planten van USA en Canada.

Ook in Suriname wordt steeds naar geschikte voederplanten gezocht om de veesector een boost te geven. De meest gebruikte voedergrassen voor de veeteelt sector zijn import grassen. Het is daarom volgens Varsha van eminent belang om soortgelijke onderzoekingen uit te voeren in Suriname, alvorens grassoorten uitgezet worden voor de dieren.

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier