100 Champions of Suriname programma wil een Champion mindset ontwikkelen onder jongeren

Jul 27, 2021

Een aantal jongeren in Suriname zitten met de uitdaging hoe zij ondanks de diverse economische en andere uitdagingen, toch nog het beste kunnen maken van hun leven. Jongeren zijn dus afhankelijk van hun ouders, omgeving of eigen leergierigheid om deze skills aan te leren. Het 100 Champions of Suriname programma wenst hier invulling aan te geven. 

“De meeste deelnemers aan het programma doen mee om kennis op een bepaald gebied van soft skills development op te doen. Velen vertellen hun eigen verhalen. Soms delen zij verhalen over uitdagingen in het verleden en weten niet hoe zij daarmee moeten omgaan. Hoe ze om moeten gaan met stress, druk van de samenleving, school, sociale media”, vertelt trainer Moreno Jackson aan Connect.

100 Champions of Suriname programma

Het 100 Champions of Suriname programma is een programma welke zich erop richt om jongeren de tools en kennis bij te brengen om een Champion mindset te ontwikkelen. Participanten aan dit programma nemen dertien weken lang kennis, tools en ervaring in attitude op om hun persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen en hun vastgestelde doelen te realiseren. Verder leren zij hoe zij door middel van onuitputbaar doorzettingsvermogen, concentratie en visualisatie hun leven beter kunnen inrichten.

Doel

Het programma duurt in totaal 12 weken en heeft als doelstelling om participanten hun mindset te versterken zodat zij beter om kunnen gaan met de uitdagingen die op hun pad komen. Zij worden verder in staat gesteld om duidelijke doelen op te schrijven en met een duidelijk actieplan, gecommitteerd te blijven. Participanten worden ook de tools mee te geven om een een Champion mentaliteit te ontwikkelen en/of te versterken. Ten slotte heeft het programma ook als doel om rolmodellen te creëren die als voorbeeldfiguren dienen binnen onze gemeenschap.

Inhoud programma

Veel van de inhoud van dit programma wordt niet in de schoolbanken verzorgd. Het programma bestaat uit een aantal opdrachten die de participanten wekelijks moeten afronden en het opschrijven van hun wekelijkse doelen. Elke week dienen zij ook minimaal zes keer te luisteren naar de audio files van elke les. Deze methode zorgt ervoor dat de informatie, daadwerkelijk in het deel van het brein terecht komt, welke het onderbewustzijn, beïnvloed. Na het afronden van de twaalf weken, volgt er een graduation ceremony. Tijdens de graduation ceremony krijgen participanten elk zeven minuten de tijd om hetgeen dat zij hebben geleerd, te presenteren aan de aanwezigen op hun eigen creatieve wijze. 

LMI Suriname

“De motivatie van de participanten zit er helemaal in. Het is ook goed te vermelden dat er een aantal organisaties zijn, die dit programma ondersteunen als deel van hun Corporate Social Responsibility programma. Hierbij sponsoren deze organisaties, jongeren om deel te kunnen nemen aan het programma. Enkele van deze organisaties zijn geweest, Staatsolie, Self Reliance, NAAM Consultancy en de Rotary”, aldus Moreno.
Het programma is in Suriname geïntroduceerd door LMI Suriname, een organisatie die internationaal organisaties en bedrijven helpt om betere leiders en managers te vormen. LMI Suriname heeft in 2018  het ‘100 Champions of Suriname’-programma in Suriname geïntroduceerd. De eindverantwoordelijke van dit programma, Lucien Naarden, is zeer tevreden met de impact welke dit programma heeft op de participanten, die Champions worden genoemd.

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier