Gonggrijpbos inrichten tot een recreatiepark

Jul 28, 2021

Het Gonggrijpbos is gesitueerd op de hoek van de Meursweg en de Kennedyweg. Dit studiegebied is ongeveer 2 hectaren. Het terrein behoort tot één van de grote percelen van het ‘s Lands bosbeheer. Vanwege de beschikbare ruimte en de centrale plek waar het Gonggrijpbos ligt, namelijk op de hoek van de Kennedyweg en de Meursweg, is de mogelijkheid er om dit gebied in te richten tot een recreatiepark.

Om te komen tot het gewenste resultaat heeft Varsha Mathura onderzocht hoe het Gonggrijpbos kan worden ingericht tot een multifunctioneel recreatiepark, rekening houdend met het duurzaam gebruik van de Morabomen.

Bij het uitvoeren van dit project is er rekening gehouden met de huidige situatie. Er is van dit groot gelegen terrein een recreatiepark ontworpen, waarin de Morabomen de functie van schaduwplekken zullen vervullen. In de huidige situatie komen op het leegstaand perceel nog steeds Morabomen voor. Door de jaren heen zijn er in het Gonggrijpbos ook andersoortige planten gegroeid. 

SWOT-Analyse
Het gebied bestaat uit veel groen. Het opzetten van een recreatiepark zou ontspannend en rustgevend kunnen zijn volgens de Swot-Analyse. Momenteel verkeert het gebied in een verlaten toestand (geen onderhoud). Een kans voor dit gebied bij het opzetten van een recreatiepark lijkt positief in de toerismesector (inkomsten). Bij het opzetten van een recreatiepark wordt vandalisme en milieuvervuiling gezien als een van de bedreigingen voor dit gebied. 

Onderzoek

Om informatie te kunnen vergaren en voor dataonderzoek is er verschillend literatuur geraadpleegd. Verder is er gedaan aan veldoriёntatie en zijn er verschillende instanties bezocht. Ook zijn er interviews afgenomen. Voor de inrichting van het terrein tot een recreatiepark is er gekeken naar de ruimtelijke ordening en de ontwatering die heel erg van belang zijn. Er is voor de inrichting een concept ontwerp gemaakt en voor het ontwateringssysteem een concept plan. Om de toekomstmogelijkheden te analyseren en de kansrijke doelen te bereiken, is er een Swot- Analyse opgesteld. Voor het studiegebied zijn er enkele vergelijkingen gedaan betreffende de parkeermogelijkheid, de typen riolering en de toepassing van de verschillende verhardingstypes. In de vergelijkingen zijn het onderhoud, de aanlegkosten en de verhardingstypes die voornamelijk in Suriname toegepast worden, meegenomen.

Kostencalculatie

Tenslotte zijn er drie kostencalculaties gemaakt waarbij de verhardingstypen ook zijn meegenomen in de berekeningen voor het ontwerpen van het recreatiepark. Aan de hand van de kostencalculaties voor het recreatiepark waarbij de verhardingstypen zijn meegenomen, kan er geconcludeerd worden dat de aanlegkosten van betonnen verharding $ 7,341,868.35 veel duurder zijn dan asfalt $ 5,854,728.85. Verder kan geconcludeerd worden dat verharden middels elementenverharding $ 2,116,032.35 goedkoper is. 

Afwatering

Na informatie van verschillende bouwmaterialen zaken gehad te hebben, is er gekozen voor betonnen buizen van rond 50 in plaats van pvc- buizen, omdat de betonnen buizen op de lokale markt altijd in voorraad zijn. Voor het onderhoud van het heel gebied zou er een gedetailleerd onderhoudsplan opgesteld moeten worden. Om verstopping van het rioleringssysteem te voorkomen, dient het rioleringssysteem periodiek onderhouden te worden. Er kan inspectie gedaan worden met de rioolcamera inspectie om problemen sneller te identificeren en op te lossen.

Recreatiepark

Varsha concludeert dat zo een recreatiepark de toerismesector kan stimuleren en dus werkgelegenheid kan creëren. Met de gegenereerde inkomsten kan het recreatiepark onderhouden worden. In haar aanbevelingen merkt zij ook op dat bij het opzetten van het recreatiepark, het district Para zich beter ontwikkelt tot een stad, waarbij de mogelijkheden worden geboden voor het opzetten van voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs. Ook kunnen winkelcentra en poliklinieken opgezet worden. 

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier