Onderzoek naar het waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit van grafische producten en diensten

Jul 27, 2021

SIB Signs & Designs is een Surinaams bedrijf dat zich de afgelopen achttien jaren heeft gespecialiseerd in het leveren van grafische producten en diensten waarbij kwaliteit hoog op de prioriteitenlijst staat. Om zijn dienstverlening nog meer te verbeteren en de kwaliteit te waarborgen, wil de SIB Group het proces voor optimalisatie en de implementatie van ICT services uitvoeren.

Transitie

De SIB Group heeft zijn servers geleased waarop de ICT-services worden gehost, hetgeen wil zeggen, dat de group niet beschikt over haar eigen ICT-systemen, waarbij het beheer en het verlenen van support in handen is van een externe partij. De SIB Group bekeek de mogelijkheden om haar eigen ICT-systeem aan te schaffen en het volledige beheer in eigen handen te hebben. Dit deed zij ruimschoots voor de tijd dat het contract zou verlopen. De periode voor verlenging van het leasecontract zou op 01 juni 2019 wederom stilzwijgend verlengd worden. Alvorens moest er een migratie plaatsvinden van de ICT-services en wederom een testfase ingepland worden om definitief de nieuwe server en de geoptimaliseerde ICT-services in gebruik te nemen. Bij de transitie moest er gelet worden op de waarborging van de kwaliteit en de continuïteit van de grafische producten en diensten die niet in gedrang kwamen.

Onderzoek

Piérre Kartoredjo wilde weten op welke manier de kwaliteit en de continuïteit van de grafische producten en diensten gewaarborgd kan blijven. Zijn onderzoek deed hij bij de Polytechnic College Suriname (PTC) – Programma Informatie- en Communicatie Technologie.

Om antwoord te vinden op het bovenstaande is er een inventarisatie gemaakt naar de services en softwarepakketten die gebruikt worden voor het administreren van werkopdrachten en de boekhouding. Naast het bestuderen van de gedocumenteerde procedures, zijn er ook interviews afgenomen bij de CEO van de SIB Group en de directeuren van de respectievelijke zusterbedrijven. Ook de supervisors werden in het interviewproces meegenomen. Verder is de opgedane kennis uit de modules van de vakrichting ICT, Netwerk- en Applicatie beheer van het opleidingsinstituut Polytechnic College Suriname, het fundament geweest voor het oplossen van de geformuleerde deelvragen.

Het identificeren, inventariseren en bestuderen van de servers en ICT-services, de softwarepakketten die gebruikt worden binnen de Group, hebben geleid tot het plan van aanpak. Het plan bestond uit 3 fasen, te weten:

1. Fase 1; de servers, de configuratie en de services werden in kaart gebracht

2. Fase 2; de Synology server wordt geïnstalleerd en? naar wens van de klant geconfigureerd

3. Fase 3; implementatie, monitoring en evaluatie

Synology

Er is in plaats van de traditionele Windows server architectuur gekozen voor een oplossing die zeer goede functies biedt voor een kleiner budget dan de traditionele. Deze netwerkopslag is gereed voor IPv6 en heeft een uitstekende beheerinterface voor gebruikers. Zijn veelzijdigheid en geschiktheid om aan verschillende opslagvereisten te kunnen voldoen, heeft gemaakt dat de keuze op Synology is gevallen. Tevens is het ook te gebruiken als server voor e-mails en ftp.

Met Synology kunnen gebruikers gebruik maken van netwerkback-up systeem en kunnen gegevens ook worden opgeslagen in de Cloud. Afgezien hiervan is het ook mogelijk om pcback-ups te maken met behulp van de gegevens replicator die beschikbaar is bij Synology NAS. Qua beveiliging kan er SSL gebruikt worden voor ftp-connectiviteit, firewall, verbinding met https en ten slotte kunnen er verschillende machtigingen ingesteld worden voor verschillende mappen.

Het beheer en de exploitatie van de server en de ICT-services ligt volledig in handen van de SIB Group, waarbij een medewerker on-the-job getraind en in staat is, voor het verlenen van assistentie op eerstelijns- en operationeel niveau. 

Een van de belangrijkste risico’s die vermeden wordt met dit nieuw systeem is cyberaanvallen. Blijvende optimalisatie van het systeem en een goede backup plan houdt ook ransomware tegen. Het configureren van de Synology server en de implementatie van de geoptimaliseerde services was een vernieuwend proces. De prestaties van gegevensoverdracht is aanzienlijk verbeterd en de vriendelijke gebruikersinterface maakt het beheren van de server en services eenvoudig.

Na de lancering van de geoptimaliseerde services is het aanbevolen om te blijven werken aan de verbetering daarvan. Evaluaties op regelmatige basis zullen ervoor zorgen dat verbeteringen of aanpassingen nodig zijn die bij de tijd passen.

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier