Sociaal-economische factoren die verband houden met obesitas in Suriname

Jul 14, 2021

Overgewicht is een van de belangrijkste risicofactoren voor vroegtijdig overlijden. Het veroorzaakt naar schatting een gemiddeld verlies van 3,9 procent van het leven en 3,8 procent van de voor invaliditeit gecorrigeerde levensjaren wereldwijd.

De hoge prevalentie van zwaarlijvigheid en overgewicht in het Caribisch gebied kan ernstige volksgezondheidsproblemen veroorzaken als ze niet op de juiste manier worden aangepakt. Met behulp van Surinaamse gegevens blijkt uit een IDB Working Paper uit juni 2021 dat bijna 60 procent van de steekproef overgewicht of obesitas heeft. 

Het is volgens dit onderzoek verstandig voor beleidsmakers in Suriname en andere Caribische landen om nationale strategie├źn te ontwikkelen om gezondheidszorgstelsels te helpen omgaan met de gevolgen van dit fenomeen en de risicofactoren aan te pakken die de grootste impact hebben op de individuele Body  Mass  Index (BMI). Het doel van dit onderzoek was om enkele van deze risicofactoren te identificeren door micro-econometrische technieken toe te passen op beschikbare gegevens. 

Populatie
Hiertoe pasten de deskundigen probit modellen toe op een steekproef van 3.803 volwassenen van 20 jaar en ouder uit de 2016-2017-ronde van de Suriname Survey of Living Conditions. Ook de standaard WHO-grenswaarden voor BMI is toegepast: personen met een BMI-waarde lager dan 18,5 worden als ondergewicht beschouwd, personen met waarden tussen 18,5 en 24,9 worden als normaal gewicht beschouwd, personen met waarden tussen 25 en 29,9 worden als overgewicht beschouwd, en die met waarden van 30 en hoger worden als zwaarlijvig beschouwd. Er is ook gekeken naar specifieke subgroepen in de populatie, waaronder mannen, vrouwen, de jongere populatie (20 tot 59 jaar) en meer senioren (60 jaar en ouder). 

Bevindingen
De bevindingen tonen aan dat vrouwen, vooral oudere vrouwen en vrouwen die relatief hogere inkomens hebben, meer risico lopen op obesitas of overgewicht dan hun mannelijke tegenhangers. De resultaten geven ook aan dat de burgerlijke staat van een persoon sterk kan worden geassocieerd met zijn of haar BMI. Vooral onder de jongere volwassen bevolking hebben personen die getrouwd zijn of samenwonen meer kans op obesitas. 

De onderzoekers vinden ook dat de neiging tot overgewicht of obesitas toeneemt tot de leeftijd van 48, waarna de relatie negatief wordt. Ze laten ook zien dat het hebben van een chronische ziekte zoals diabetes en hoge bloeddruk sterk geassocieerd is met overgewicht of obesitas. Bovendien, hoewel de bevindingen niet erg significant zijn, vinden de onderzoekers enig bewijs dat actieve personen over het algemeen minder kans hebben op overgewicht of obesitas. Ten slotte hebben jongvolwassenen (vooral vrouwen in de vruchtbare leeftijd) met jonge kinderen van 0 tot 5 jaar meer kans op overgewicht of obesitas, omdat zorgtaken in het gezin kunnen concurreren met actief zijn.

Gericht beleid ontwerpen
Hoewel de resultaten geen oorzakelijk verband aangeven, benadrukken ze toch de noodzaak in Suriname om gericht beleid te ontwerpen en te implementeren gericht op het verminderen van obesitas. Het succes van dergelijk beleid hangt echter waarschijnlijk af van het in aanmerking nemen van de factoren die verband houden met overgewicht. De resultaten van dit onderzoek kunnen ook worden gebruikt om de huidige voedingsrichtlijnen aan te passen. Verder kunnen deze resultaten, gezien de geconstateerde prevalentie van obesitas in andere Caribische landen, van invloed zijn op actie in landen waar geen beleid voor obesitas bestaat.

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier