Financiёle haalbaarheid van bijenteelt en geschikte omgevingsfactoren in Suriname

Jun 29, 2021

Farah Debie heeft in de periode augustus 2018 – juli 2019 als onderdeel van haar laatste studieproject ter verkrijging van de graad van Bachelor of Applied Technology (B.Tech.), studierichting International Agribusiness onderzoek gedaan naar welke informatie nodig is om de kostprijs en de financiële haalbaarheid van honing te bepalen. Dit onderzoek deed zij bij de Polytechnic College.

Het doel van dit onderzoek was het berekenen van de kostprijs en de rentabiliteit van honingproductie en nagaan welke specifieke kennis en milieufactoren bevorderlijk zijn voor duurzame honingproductie in Suriname.

Onderzoek
Een aantal van 14 van de 42 bij het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) geregistreerde imkers participeerde in het enquêteonderzoek, bezijdens andere stakeholders met wie ook gesprekken zijn gevoerd. De integrale kostprijsmethode is gebruikt voor de kostprijsberekening en de financiële analyse voor het rendement. Uit het onderzoek blijkt dat elf (11) van de veertien (14) imkers parttimers/hobbyisten waren  en drie (3) fulltime/commerciële imkers waren. Zes van de imkers waren ouder dan 51 jaar en er waren geen plannen voor bedrijfsopvolging. Drie full time imkers hadden in totaal 2.100 (84%) van de bijenvolken. De Langstroth-bijenkast wordt door alle imkers gebruikt en slechts één imker heeft ook de Perone-bijenkast.

Honing productie en verkoop
De fulltime imkers waren verantwoordelijk voor 21.000 liters (79%) van de opgegeven 26.555 liters geproduceerde honing. De districten Coronie, Wanica en Paramaribo hebben de meeste bijenbestanden en Coronie was verantwoordelijk voor 12.180 liters honing. Para produceerde de minste hoeveelheid honing: 75 liters. Door verkavelingsprojecten, urbanisatie, landbouwactiviteiten en het verdwijnen van nabij gelegen bosrijke gebieden, zijn imkers genoodzaakt hun bijenstanden op verre afstanden in de districten te houden. De verkoop van honing geschiedt voornamelijk aan huis, rechtstreeks aan de consument tegen een gemiddelde van USD 16.00 per liter honing welke prijs ook geldt voor detailhandelaren en wederverkopers. De consumentenvoorkeur, 89%, is voor lokale honing boven de goedkope import honing. Het gros van de imkers maakt geen kostprijscalculatie.

Financiële analyse
De financiële analyse is gedaan voor parttime imkers op basis van een gemiddelde van 50 bijenvolken en 150 bijenvolken voor fulltime imkers. Financiële scenario’s werden uitgevoerd op basis van de bedrijfsvorm, het aantal bijenvolken, de productiviteit van de bijen en financieringsmodaliteiten (eigen vermogen en/of in combinatie met vreemd). De berekende kostprijs per liter honing varieert tussen USD 7.50 en USD 10.00. De berekende rendementspercentages waren tussen de 32% en 94%.

Conclusie
Op grond van de onderzoeksresultaten en bevindingen kan worden geconcludeerd dat de volgende informatie vereist is, teneinde de kostprijs en de financiële haalbaarheid van honing te bepalen: de investeringskosten, de operationele kosten en de omgevingsfactoren. Gebleken is dat fulltime imkers grotere investeringen plegen en hogere operationele kosten hebben ten opzichte van de parttime imker. De omgevingsfactoren die medebepalend zijn voor een hoge dan wel een lage honingproductie, zijn de verschillende oogstseizoenen. Op basis van de berekende rendementspercentages, kan gesteld worden dat het investeren in de bijenteelt zeer winstgevend is. Ten slotte wordt aanbevolen om de informatie vervat in dit rapport, aan te wenden voor verdere ontwikkeling van de bijenteelt in Suriname.

Foto bron: PTC

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier