Onderzoek: Opheffen van onverwachte bron-storingen voor optimale productie Staatsolie

May 30, 2021

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. houdt zich bezig met het onshore, nearshore en offshore exploratie van aardolie in Suriname. Het bedrijf produceert ruwe aardolie uit 2145 bronnen. Van de 2145 bronnen gaan gemiddeld 654 per jaar uit productie. Voor optimale productie is onderhoud op alle bronnen noodzakelijk. Om bron storingen op te heffen wordt er gebruik gemaakt van Land Pulling Units (tractoren, trucks etc).

De Land Pulling Unit heeft een gemiddelde technische beschikbaarheid van 81.98% met gemiddelde storingen van 150 per jaar. De gewenste technische beschikbaarheid is 90%. Om zaken in goede banen te kunnen leiden was het nodig om de situatie goed in kaart te brengen. 

Dit werd gedaan door Rainesh Jaddoe, in het kader van het programma Werktuigbouwkunde aan de Polytechnic College Suriname (PTC).

De afdeling Well Completion en Well Servicing is een afdeling van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. Bij Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. worden de werkzaamheden, zoals bouwen en servicen van de aardolie bronnen door de afdeling Well Completion en Well Servicing gericht, hiervoor is het Land Pulling Unit vereist. Voor het reduceren van de ongeplande uitvaltijd is belangrijk om de storingen in kaart te brengen, hiervoor is een Failure Mode and Effect Analyse (FMEA) nodig.

De hoofdonderzoeksvraag van deze studie was: “In hoeverre is het mogelijk om de storingen van de Well servicing rig8 te minimaliseren door middel van de failure modes and effects analyse?” 

De Well Servicing Rig 8 wordt al bijna een jaar gebruikt in het Tambaredjo-veld. Tijdens deze korte gebruiksperiode is het apparaat blootgesteld aan verschillende onverwachte storingen. Om de mogelijke storingen te beperken en de relatieve impact van verschillende storingen te verminderen, is een FMEA van Well Servicing Rig 8 verplicht. De doelstellingen van dit onderzoek is om de verschillende mogelijke storingen te identificeren, te evalueren en om de relatieve impact van verschillende mogelijke storingen tijdens de werking van de Well Servicing Rig 8 te beoordelen.

Eerst zijn de mogelijke verschillende storingen geïdentificeerd en dit in een FMEA-matrix geplaatst. De aspecten waarop er gelet zijn, zijn de ernst, voorkoming en detectie. Door middel van trendanalyse en de aspecten wordt de Risk Priority Number (RPN) berekend. Aan de hand van de RPN is bepaald welke failure prioriteit hebben om aangepakt te worden. Per onderdeel wordt aangegeven welke acties Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. zou moeten ondernemen om de storingen te minimaliseren. De FMEA wijst uit dat er verbetering van de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van een proces te garanderen is.

Namens dit onderzoek worden de volgende punten voor het bedrijf aanbevolen. 

  • De registraties van failures moeten zo volledig mogelijk en consistent geschieden. 
  • Het implementeren van de geïdentificeerde maatregelen zodat de TAwaarden van het equipment verbeterd kan worden. 
  • Regelmatig analyseren van de failure trend en updaten van de FMEA-matrix.
Connect ondersteund en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier