Surinaamse moeder bouwt zelf apparaat om haar kind te helpen lezen

Jun 1, 2021

De Speaking Panda, een product ontwikkelt door Ivy Amatredjo moet kinderen helpen lezen en schrijven. Ivy is een een 44 jarige moeder van twee kinderen (een dochter van 16 en een zoon van 9 jaar). Zij is vaak thuis met haar kinderen sinds de afvloeiing bij Suralco. Zij besloot om niet meer te werken, en liever tijd door te breng met haar kinderen. Op een dag merkte Ivy op dat haar zoon problemen heeft met lezen. Zij kan niet met alle zekerheid stellen dat haar zoon dyslexic is, omdat die niet door het proces van screening is geweest. 

“Soms heb je als moeder niet alle geduld van de wereld, ondanks je vaak genoeg met je kind zit. Soms raakt je geduld ook op. Bepaalde ouders gaan over tot de kinderen schreeuwen, slaan etc. Dit helpt de kinderen juist niet. De kinderen worden bang en zullen op een gegeven moment geen moeite meer willen doen voor waar zij minder goed in zijn”, vertelt Ivy.

Waar het begon

Ivy heeft in 2019 meegedaan aan de Codettes Bootcamp. Zij moest voor de Codettes Boothcamp op de IoTLab aan het eind een product ontwikkelen. Het eindproduct waar zij aan heeft gedacht had een directe link met haar leven.

“Ik dacht meteen aan mijn zoon. Problemen met lezen. Hij heeft bijvoorbeeld moeite met de letters R en E goed schrijven. Hij had ook nooit zin in lezen. Ik dacht aan hoe ik dit kan verbeteren. Dit kon ik niet zo laten. Op een dag kwam hij naar huis, stapte uit de schoolbus en begon te huilen. Ik vroeg wat er aan de hand is. Heeft iemand hem geslagen? Hij zei toen: “Mijn klasgenoten willen geen vrienden meer met mij zijn. Ze vinden dat ik niet kan lezen en zolang ik niet kan lezen kan ik geen vrienden met hun zijn”. Hij werd gepest. Als hij in de klas een beurt kreeg om te lezen, las hij niet of las hij met een zachte stem, omdat hij gewoon bang was dat hij uitgelachen zou worden”, zegt Ivy. 

Op een gegeven moment begon Ivy met haar deskresearch. Zij merkte bij haar eigen zoon op dat die op momenten van lezen of oefenen van de leerstof niet in geïnteresseerd was. Dit terwijl uit haar onderzoek bleek dat oefenen juist helpt. Zij besloot toen om te werken aan het interessanter maken van het lezen. Haar eindproject werd toen de device genaamd Speaking Panda. 

De Panda

Speaking Panda is gemaakt met Raspberry Pi. Raspberry Pi is een kleine en betaalbare computer die je kunt gebruiken om te leren programmeren door middel van leuke, praktische projecten. Over de hele wereld gebruiken mensen de Raspberry Pi om programmeervaardigheden te leren, hardware projecten te bouwen, domotica te doen, Kubernetes-clusters en Edge computing te implementeren en ze zelfs in industriële toepassingen te gebruiken.

De Panda (zie foto) is door Ivy zelf met een 3D printer gemaakt. Er is een ingebouwd scherm (touch LCD scherm), verbonden aan een website. De Raspberry Pi draait een eigen webserver en kan dus zijn eigen website hosten. Hierdoor is internet niet nodig om de Panda te laten werken. Deze Speaking Panda website behelst een speaking mode en een listen mode.

Als je bijvoorbeeld kiest voor de speaking mode, zal de Panda het voor je lezen. “Als mijn zoon dus een woordje “PARALLEL” ziet in zijn tekstboek, tikt hij het woordje in en de Panda spreekt het uit. Als je bij de listen mode bijvoorbeeld het woordje BLAUW niet kunt schrijven, spreek je het woordje gewoon in en de Panda schrijft het uit. De panda leert je hoe je het woordje moet schrijven”, aldus Ivy.

Haar Einddoel

“Meestal, als je echt slecht bent in iets, wil je het juist niet doen. Als je gaat oefenen, wordt je er alleen maar beter van”, gelooft Ivy. Het product is nu nog in een trial fase. Ivy wil met dit product voor nu de leesvaardigheid van haar zoon verbeteren door het lezen wat boeiender te maken. In een later stadium wenst Ivy dit product geavanceerder te kunnen presenteren door het te transformeren tot een game. Zij wenst het ook te kunnen aanbieden op scholen en mensen met een beperking.

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier