Methanol Concentratie in Kasiri Gemeten

May 31, 2021

Kasiri is een traditionele alcoholische drank binnen de inheemse gemeenschap in Suriname. Het betreft een eeuwenoude drank, waarbij het bereidingsproces van generatie op generatie is overgedragen.

Kasiri wordt bereid uit bittere cassave en rode napi. Na de bereiding wordt de kasiri gefermenteerd (Albert Orasi, 2020). Echter, het komt vaak voor dat er tijdens het fermentatieproces naast ethanol ook een klein beetje methanol wordt gevormd. Wanneer methanol in het lichaam terechtkomt, wordt het gemetaboliseerd tot mierenzuur. Mierenzuur op zich is zeer giftig en kan op basis van de ingenomen concentratie verschillende gezondheidscomplicaties met zich meebrengen waaronder buikpijn, braken, blindheid. Het kan bij zeer hoge concentratie zelfs de dood tot gevolg hebben (Organization, World Health, July 2014).

Anishadebi Sewbaransingh heeft onderzocht in hoeverre de methanolconcentratie in kasiri voldoet aan de WHO-standaarden van methanol in alcoholische dranken. Zij deed dit in het kader van het programma Hoger Laboratorium Onderwijs aan de Polytechnic College Suriname.

Methanol

Methanol wordt ook wel methylalcohol of wood alcohol genoemd en is de simpelste alcohol- soort met als molecuulformule ‘CH3OH’. Methanol komt van nature voor in vers citroensap en andere vruchten en groenten. Daarnaast komt het voor in gefermenteerde alcoholische dranken en in dranken met aspartaam als zoetstof. Verder zit er een kleine hoeveelheid methanol in het menselijk bloed. Indien de concentratie van methanol in het menselijk bloed toeneemt, kan dit gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. (Methanol Health and Safety Guide, 1997).

Methanolvergiftiging treedt in de meeste gevallen op bij het productieproces van alcoholische dranken of bij inname van gecontamineerde alcoholische dranken (Ashurst & Nappe, 2020).
Methanolvergiftiging kan niet gelijk worden vastgesteld. Dit kan pas na 12 tot 24 uren worden vastgesteld. Wanneer methanol in het lichaam terechtkomt door inname, absorptie via de huid of inhalatie, wordt dit gelijk opgenomen in het lichaamswatercompartiment en belandt hierdoor in de lever.

Methanolstandaarden in Suriname

Uit het vraaggesprek met het Bureau voor Openbare Gezondheid (BOG) afdeling Milieu-inspectie blijkt dat er geen controle wordt uitgeoefend op het voorkomen van methanol in kasiri (Sital Kavita, 2020). Volgens het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is er geen nationale standaard die betrekking heeft op alcoholische dranken. Op regionaal gebied zijn er wel Caricom-standaarden. Aangezien Suriname lid is van de Caricom, werken de Surinaamse bedrijven die alcoholische dranken op commerciële basis produceren met de Caricom-normen en richtlijnen. Volgens de Caricom-wetgeving geldt dat een alcoholische drank van 40% alcohol, niet meer dan 200 PPM-methanol mag bevatten (Tanwir Hassankhan, 2020). Voor alcoholische dranken met hogere of lagere alcoholpercentage zijn er geen richtlijnen voor methanol.

Uit literatuuronderzoek blijkt dat methanol afkomstig is van planten. Methanol is van nature aanwezig in alle soorten planten. Het ontstaat doordat pectine die het grootste deel van de plantencellen vormt, wordt gehydroliseerd in aanwezigheid van het enzym Pectine Methyl Esterase (PME) tot methanol en pectate (Ren & Kermode, 2000). Dit PME-enzym is van nature aanwezig in de plant. Het zorgt ervoor dat de plant wordt beschermd tegen externe
ziekten en plagen (Wormit & Usadel, 2018; Leclere, Cutsem & Michiels, 2013). Verder is het bekend dat het PME-enzym wordt gedragen door bepaalde soorten micro-organismen waaronder bacteriën die door het menselijk lichaam worden gedragen.

Door contaminatie van micro-organismen die het PME-enzym dragen, is de kans groter dat er meer methanol ontstaat. Het is daarom van groot belang dat alles wordt gesteriliseerd voordat er wordt begonnen met het fermentatieproces (Ohimain, 2016).

Volgens de Europese Unie (EU) en de Amerikaanse standaarden mag er maximaal 2 mg methanol per kilogram lichaamsgewicht ingenomen worden zonder gezondheidsrisico te lopen. Uitgaande van een persoon van 60 kg mag er maximaal 120 mg methanol per dag ingenomen worden. Deze standaarden worden ook geaccepteerd door de WHO (Zamani, 2019).

Onderzoek

Tijdens dit onderzoek is er kasiri uit drie verschillende dorpen in Suriname getest. Voor het meten van methanol in Kasiri is gebruik gemaakt van ASTM D3695. De ASTM D3695 is een standaardmethode voor het meten van vluchtige alcoholsoorten middels gaschromatografie met een HP Carbowax column en een FID-detector. De samples waren 100 keren verdund en gespiked met 100 PPM 99% methanol, zodat de storende werking van het aanwezige ethanol in Kasiri vermeden kon worden. Vervolgens werden de samples gefiltreerd door een 45 μm filter alvorens te zijn gemeten. De resultaten werden terug gecalculeerd door een 100 PPM blank spike solution te meten.

Resultaten

De gemeten concentratie van methanol in de Kasiri liggen tussen 55 mg/l en 1169 mg/l. Gezien de EU en de Amerikaanse standaarden is het mogelijk dat het drinken van kasiri gezondheidsrisico met zich kan meebrengen. Uitgaande van een persoon van 60 kg zou er wel sprake zijn van methanolvergiftiging indien er een liter of meer kasiri wordt geconsumeerd binnen 24 uren.

Conclusie

Tijdens dit onderzoek werd er nagegaan wat de methanolconcentratie is in de verschillende kasirivarianten in Suriname en of deze voldoet aan de WHO-standaarden voor alcoholische dranken. Verder werd nagegaan of de mensen in Suriname zich bewust zijn van de gevaren van methanolvergiftiging door consumptie van alcoholische dranken. De centrale vraag hierbij luidde: “In hoeverre voldoet de methanolconcentratie in kasiri aan de WHO-standaarden van methanol in alcoholische dranken?”
Gezien de resultaten die verkregen zijn voor de kasiri’s uit de verschillende dorpen en het enquêteonderzoek zijn er conclusies getrokken en enkele aanbevelingen gedaan.

  1. Uit de verkregen resultaten blijkt dat de methanolconcentraties van de verschillende dorpen in Suriname, twee keer of in bepaalde gevallen zelfs meer dan twee keer hoger liggen dan de door de EPA Health Scientists vastgestelde standaarden. Deze standaarden worden ook geaccepteerd door de WHO. Volgens de EPA Health Scientists mag er op dagbasis 2 mg methanol per kilogram lichaamsgewicht ingenomen worden zonder gezondheidsrisico te lopen. Uitgaande van een volwassene van 60 kilogram, zou er maximaal 120 mg methanol ingenomen worden per dag. Uit de resultaten blijkt dat de methanolconcentraties van de verschillende uitvoeringen van kasiri liggen tussen 55 – 1169 mg/l.
  2. In Suriname is ongeveer 58% van de mensen zich niet bewust van de gevaren van methanolvergiftiging. Dit blijkt uit het enquêteonderzoek. Het onverantwoord fermenteren van alcoholische dranken kan ervoor zorgen dat er methanolvergiftiging optreedt. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er heel veel mensen in andere landen zijn komen te overlijden als gevolg van methanolvergiftiging of andere gezondheidsrisico’s hebben gelopen zoals blindheid.
  3. De geproduceerde kasiri in Suriname voldoet niet aan de EU- en Amerikaanse standaarden voor alcoholische dranken. Deze standaarden worden ook geaccepteerd door de WHO als te zijn veilig voor consumptie.
  4. Verder blijkt uit onderzoek dat er geen controle uitgevoerd wordt door de overheid in Suriname op het voorkomen van methanol in alcoholische dranken. Er zijn echter ook geen lokale wetgevingen aanwezig die toegepast kunnen worden om de controle te kunnen doen op alcoholische dranken maar er wordt met de standaard van de Caricom gewerkt.
  5. Op de vraag hoe de inheemse gemeenschappen in Suriname in de gelegenheid gesteld kunnen worden om de door hen zelfgemaakte kasiri te testen op methanol kan er nog geen antwoord gegeven worden. Kasiri is een traditionele drank binnen de inheemse gemeenschap. Hij wordt al eeuwen geproduceerd en gedronken binnen de inheemse gemeenschap en is niet meer weg te denken. Gezien het feit dat de overheid in Suriname geen controle uitvoert op zowel lokaal als geïmporteerde alcoholische dranken, kunnen de inheemse gemeenschappen niet verwezen worden naar de overheid om de controle voor hen te doen op de veiligheid van de dranken.
Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier