Cacao niet echt de effectieve huidverzorger – Onderzoek PTC

May 19, 2021

De cacaoboon is de smaakbepalende grondstof van de producten zoals chocolade. De cacaoboon groeit direct aan de stam. De boon is het zaad in de vrucht van de cacaoboom. Cacao wordt al ruim 4000 jaar geteeld voor verschillende doeleinden. In huidverzorging komen we steeds vaker ‘cacao’ tegen. Cacaopoeder krijgt in huidverzorging fantastische cel beschermende eigenschappen toegedicht, het zit vol antioxidanten. Verder is het een middel die zich zelfs bewezen heeft tegen cellulite. De cacaoboter, het vet gewonnen uit de cacaobonen, zeer effectief zou zijn ter preventie en genezing van zwangerschapsstriemen (Bhugoea, 2014). 

Miguella Rozenblad wilde wetenschappelijk onderzoeken als deze wel de werking heeft zoals voorgeschreven op de producten bestemd voor de verzorging van de huid. Het onderzoek richtte zich op alternatieve producten van de cacao-industrie, met een focus op chemische samenstelling van de boon, gezondheidsproducten en cosmetica. Miguella deed dit onderzoek als onderdeel van haar afstudeer traject bij de Polytechnic College Suriname, Hoger Laboratorium Onderwijs.

Cacaobonen

Bodylotion op basis van cacaobonen waren een paar jaar geleden een echte hype bij iedereen die zwanger werd of helemaal niet zwanger was. Als we kijken naar de anti-oxidatieve werking van cacao bevat de cacaoboon inderdaad veel antioxidanten, vooral polyfenolen en dan met name resveratol, dat ook terug gevonden wordt in rode wijn en groene thee. Resveratol is een natuurlijke verbinding die in planten ontstaat als reactie op schimmelinfecties, beschadiging, stress en UV-straling. Als anti-oxidant kan resveratrol inderdaad onze huid beschermen en verbeteren door UV-schade tegen te gaan. Het kan wel voor een huidbeschermende en huidverbeterende functie zorgen.

De dagelijks benodigde dosis resveratol zou zodanig hoog moeten zijn. De stoffen zoals cafeïne en theobromine zijn verantwoordelijk voor de werking tegen cellulite. Beide stoffen hebben eenzelfde werking, namelijk vet verbranden. Ze komen in redelijke concentraties voor in cacaobonen. Deze werken inderdaad sterk vet verbrandend. Alleen doen ze dit eerder indirect. In de lever worden ze omgezet in “paraxanthine” en het is deze stof die vetten gaat afbreken. Niet de cafeïne zelf. Zonder de lever geen vetverbranding. Theoretisch kan het dat er sporen van cafeïne via de huid in de bloedbaan worden opgenomen dan vervolgens langs de lever te passeren, het eten van een stuk chocolade is uiteraard vele malen doeltreffender (Rutger, 2019). 

Het onderzoek

Aan de hand van het bovengenoemde, heeft Miguella uitgezocht wat de chemische samenstelling is van de in Suriname gebruikte cacaobonen in relatie tot alternatieve productontwikkeling voor de huidverzorging. De cacaoboon staat in eerste instantie bekend om haar eigenschappen die leiden tot de productie van cacao. Echter, bevat deze boon additionele, bioactieve chemische stoffen die zowel de gezondheid bevorderen alsook stoffen die fungeren als anti-nutriënten. Cacao komen we ook vaker tegen in huidverzorging. Cacao wordt minder gebruikt, omdat men niet bewust is van de goede bestanddelen die het bevat voor de cosmetica-industrie. Door de vele positieve werkingen van cacao zal de Surinaamse samenleving bewust worden van de goede bestanddelen die het bevat voor de cosmetica-industrie. Ze hebben een gezondheid bevorderend effect en komen voor in zowel kunstmatige als natuurlijke producten. De producten, waaraan deze stoffen zijn toegevoegd, moeten veilig zijn en de consument mag niet worden misleid door de vermeldingen over de gezondheidseffecten van deze stoffen.

Uit onderzoek is gebleken dat de belangrijkste parameters in de cacaoboon, die voor huidbescherming en huidverbetering moeten zorgen, zijn: Polyfenolen, theobromine, arseen(As), kalium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), fosfor (P), zink (Zn) en ijzer (Fe). 

Er is een veldonderzoek gedaan op de verschillende cacaoplantages, om een kijkje te nemen hoe de gang van zaken er nu uit zien en om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft Tan Bun Skrati vanaf het begin gewerkt aan het verbeteren van bestaande technieken voor en na het oogsten. Voor het analyseren van de cacaoboon en cacaopoeder is er vervolgens een laboratoriumonderzoek gedaan. Dit om na te gaan welke van de elementen in een bepaald hoeveelheid voorkomen in de grondstoffen. Als er een bepaald hoeveelheid voorkomt kan er nagegaan worden wat de effectieve werking zal zijn. Enkele van de elementen konden niet bepaald worden, namelijk theobromine, polyfenolen en arseen. Dit, doordat de laboratoria waar de analyses werden uitgevoerd, niet beschikten over de nodige apparatuur en chemicaliën voor het bepalen van deze parameters.

Resultaten

De resultaten uit het onderzoek laten zien dat we dus kunnen stellen dat cacao niet echt de effectieve huidverzorger is die de cosmetica-industrie ons voorschotelt. Dit neemt niet weg dat het geen goede werking te bieden heeft. Denk maar aan een happy gevoel na een chocolademassage of de relaxerende werking van een cacaomasker. Chocolade en zelfs de geur ervan kan immers wel ons humeur beïnvloeden. Cacao bevat namelijk anandamide, een stof die de productie van endorfines in onze hersenen stimuleert waardoor we ons goed voelen.

Geconcludeerd kan worden dat de mineralen onder andere zink, ijzer, fosfor en selenium wel iets aan ons huid kan doen. Deze spelen een belangrijke rol in het huid(cel) metabolisme en zorgen voor gezonde cellen.

Materiaal aangelevert door PTC
Note: Het materiaal kan zijn aangepast in lengte en stijl.