Wie geen kennisbasis heeft kan op internet moeilijk bepalen welke bronnen betrouwbaar zijn – Minister Levens

Apr 26, 2021

Het United Nations Development Programme (UNDP) en de ICT Associatie Suriname ( ICT-AS) hebben het initiatief genomen om in de maand april 2021 samen te werken aan een reeks van vier webinars met het onderwerp “Digitale inclusie voor duurzame ontwikkeling”. De webinars zijn bedoeld om beleidsmakers, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden binnen de ICT en aanverwante sectoren te betrekken bij een dialoog over de rol en het belang van ICT in de huidige context van nationale ontwikkeling in Suriname.

Education & ICT

Het onderwerp van de derde webinar was ‘Education & ICT – Digital Inclusion for Sustainable Development’. De host had dit keer als een van de gasten de minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, Marie Levens.

De bewindsvrouwe begon haar betoog met een fundamentele vraag: Komt de vernieuwing van het onderwijsproces door ICT of is ICT een middel om de onderwijsvernieuwingen door te voeren?

Evenals in vele andere landen is er ook in het Surinaams onderwijs een zoektocht naar

het beste en meest passende onderwijs voor leerlingen en studenten die opgroeien in een tijd waarin de wereld hevig veranderd. Technologie hebben de leerlingen van nu nodig om te functioneren in de toekomstige maatschappij.

De bewindsvrouwe denkt hierbij aan de 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch kunnen denken, problemen kunnen oplossen, met elkaar kunnen communiceren en creativiteit, maar ook digitale geletterdheid.  “Hebben leerlingen niet veel meer aan vaardigheden dan aan kennis, nu informatie door de digitalisering aan onze voeten ligt? Informatie is echter nog geen kennis. Wie geen kennisbasis heeft kan op internet moeilijk bepalen welke bronnen betrouwbaar zijn en welke niet. En dat is belangrijk in de huidige tijd met een overvloed aan bronnen en fake news”, zegt de minister. 

Inspanningen

Zij gaf aan dat er in de afgelopen jaren initiatieven voor vernieuwingen zijn geweest. Zij noemt als voorbeelden, het Virtual Educa internationaal congres van 2012 en onderwijsprojecten die een nationaal strategisch beleidsplan ICT in het Onderwijs hebben uitgerold in 2014. Er zijn in de afgelopen jaren computerlokalen bijgekomen, leerkracht trainingen geweest, en op het IOL een opleiding ICT and education begonnen. Ook zijn er veel particulieren en stichtingen die iets gedaan hebben met ICT. Sommige initiatieven waren sucessvoller dan andere. 

“Een vraag die gesteld kan worden: Hebben al deze inspanningen hun doel bereikt? Wil je ervoor zorgen dat er uiteindelijk meer rendement is en een doelmatige organisatie waar het onderwijsproces plaatsvindt, dan moet de visie, deskundigheid, de inhoud, toepassingen en infrastructuur op elkaar afgestemd zijn. Je kunt bijvoorbeeld een geweldig computerlokaal hebben en als er geen deskundige leerkrachten zijn dan heb je een groot probleem. En dat hebben we nu”, meent de onderwijs minister. 

Kwaliteit

Covid-19 is gekomen en heeft ook voor enkele veranderingen gezorgd binnen het onderwijsproces. Nu, een jaar later, is volgens mevrouw Levens het eigenlijk overal ter wereld duidelijk dat effectief afstandsonderwijs heel wat ingewikkelder is dan alleen de instructielessen via een online video verbinding te geven. Een Unicef rapport geeft aan dat slechts iets meer dan de helft van de huishoudens in ons land internettoegang heeft. Dit zorgt voor een extra uitdaging. Het geeft aan dat afstandsonderwijs via ICT lang niet iedere leerling kan bereiken. Om afstandsonderwijs via ICT verder te kunnen organiseren is er vanuit het ministerie een projectplan geschreven dat uit is gegaan van de factoren van het succesvol gebruik van ICT.

“Het onderwijssysteem van een land kan niet beter zijn dan de kwaliteit van de leerkrachten en docenten. Ook onderwijsvernieuwingen met behulp van ICT kunnen niet succesvoller zijn dan ICT deskundigheid van de leerkrachten. Iedere docent moet digitaal geletterd zijn”, meent mevrouw Levens. 

Dat betekent onder andere basisvaardigheden ICT, informatievaardigheden, mediawijsheid maar ook probleemoplossend denken gerealiseerd moeten worden. Werken aan de deskundigheid betekent over het algemeen een intensieve training en coaching traject op verschillende niveaus. Bij de ene leerkracht moet de angst om met een computer te werken nog overwonnen worden terwijl de andere leerkracht misschien al ICT vaardig is.

Infrastructuur

Goed afstandsonderwijs vraagt daarnaast om een online leerplatform. In het hoger onderwijs werden deze als eerst gebruikt (bijvoorbeeld Moodle op PTC, op VOS bestaat de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de surinaamse social being). Ieder platform heeft voor en nadelen. Het is in ieder geval gewenst dat scholen en leerkrachten een manier hebben om op een gestructureerde manier onderwijs ook online aan te bieden. Met haar partners werkt het ministerie bijvoorbeeld aan internetverbindingen voor alle scholen. Op dit moment hebben vooral de GLO scholen een enorme inhaalslag te maken. Het beschikbaar maken van laptops voor leerkrachten is ook onderdeel van het plan van het ministerie.

Adverteren