Niemand begrijpt een student beter dan een ander student – Kirtie Jhagroe

Apr 19, 2021

Student Helpt Student is een studenten platform voor academische ondersteuning, gericht op het bieden van studie, scriptie en statistiekbegeleiding aan HBO-en WO studenten. Dit platform is opgericht in de vorm van een zelfstandige onderneming in het jaar 2020.

Student Helpt Student is voor alle voltijdse en deeltijdse HBO-en WO studenten die begeleiding nodig hebben bij het (af)studeren. Door de flexibiliteit in online of op locatie begeleiding zijn de diensten van Student Helpt Student toegankelijk voor elk student

De aanleiding voor de oprichting kwam vanuit de eigen ervaring van, Kirtie Jhagroe. Tijdens haar studieperiode aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en ook als studentcommissielid van deze onderwijsinstelling, heeft zij talloze observaties en gesprekken gevoerd met studenten van de verschillende studierichtingen. Uit de diverse observaties en gesprekken stond 1 zaak centraal: ‘studenten hebben behoefte aan 1 op 1 begeleiding, waarvoor diverse onderwijsinstellingen geen tijd, noch middelen beschikbaar hebben’.

Zelf heeft zij gedurende haar 3 jaar en 6 maanden studietraject nogal moeite gehad met het schrijven van verslagen, plannen & organiseren, statistieken, en de focus blijven houden. 1 op 1 begeleiding was zoek. ‘Docenten en ook medestudenten zullen slechts 2 tot 3 keer naar je ‘klaagsessie’ luisteren. Daarna moet je het zelf uitzoeken’, aldus Kirtie.

Zij is gedreven om hier een verandering aan te brengen. Het platform heet ‘Student Helpt Student’; het is voor studenten die elkaar zullen helpen (begeleiden) om hun studietraject succesvol te doorlopen. Ook het egocentrisch gedrag probeert Kirtie via het platform weg te werken. Binnen dit platform wordt betrouwbaar gewerkt waarbij gedisciplineerd een specifiek doel wordt nagestreefd. Integriteit (en gelijkwaardigheid) vanuit de studentbegeleider is van eminent belang, zodat er oog is voor doelen die in het geding zijn.

De eigen ervaring wijst uit dat studenten professioneel begeleid willen worden. Echter met een vriendschappelijk karkater waar zij zich gehoord en gewild voelen.

Helaas speelt zich ook de situatie voor dat studenten ook gauw opgeven als het ‘even’ teveel wordt. Het aanwakkeren en blijven houden van het doorzettingsvermogen neemt veel tijd en energie in beslag. Desondanks neemt het niet weg dat Kirtie elke student die zich aanmeldt voor een van de voornoemde diensten, op een adequate en professionele op maat gesneden begeleiding biedt.

Het belang van een goede studie, scriptie of statistiekbegeleiding uit zich uiteraard ook in het aantal studenten dat reeds is afgestudeerd. Sinds maart 2020 tot heden is het aantal op 6 afgestudeerden.

Het doel van Student Helpt Student is om Studenten te helpen groeien en slagen bij het (af)studeren. Student Helpt Student wilt samen het studietraject van studenten doorlopen, zodat succesvolle studenten afgeleverd kunnen worden aan de maatschappij. Het streven is om het mogelijk te maken voor studenten om het minste waarover zij beschikken effectief en efficiënt in te zetten voor het behalen van betere studieresultaten. De kernwaarden binnen dit platform zijn betrouwbaarheid, doelgerichtheid, gelijkwaardigheid, discipline en integriteit

Ontvang meer wetenschappelijk nieuws op deze manier …

Word lid van de Connect-nieuwsbrief voor geweldig wetenschappelijk nieuws, features en exclusieve primeurs. Onze duizenden abonnees kunnen het niet mis hebben.