Een Surinaamse gemeenschap voor jongeren met interesse in Robotics & Innovatie

Oct 23, 2020

Foto: Team 1: linksboven: Ritesh Boeddha, rechtsboven: Aman Lieveld, linksbeneden: Ishan Sloote, rechtsbeneden: Sagar Choenni
Team 2: links boven: Koemarharpal Adesh, rechts boven: Bruce Sergio, links beneden: Sietaram Sagar, Rechts beneden: Ghisaidoobe Swastika

Je hoort wel eens in de wandelgangen: “Robots, daar zijn wij in Suriname toch te ver van”. Ashna Mahepal, initiatiefneemster van de ‘Robotech en Innovation Intelligence Community Suriname (RIICS). Dit is een branche van de Stichting Young Help Suriname (SYHS) denkt hier echter anders over.

In een vraaggesprek met Connect, reageerde Mahepal als volgt:

“Zolang we geen geïsoleerd land zijn, dus niet afgesneden van alle ontwikkelingen op de wereld, kan dat nooit het geval zijn. Er is zoveel van robotics in onze samenleving waar we niet stil bij staan. We moeten onze capaciteiten leren erkennen en geen minderwaardigheidssymptomen meer kweken. Onze jongeren kunnen het en hebben dat ook reeds bewezen! We hebben Surinaamse jongeren die met leeftijdsgenoten van andere landen werken aan software programma’s schrijven en apps ontwikkelen. Surinamers die hun eigen weg vinden om in de ‘capital of the world’ (Washington DC) te gaan werken, connecties hebben gelegd en initiatieven hebben uitgevoerd in Suriname in samenwerking met organisaties uit Silicon Valley. Surinamers hebben genoeg bewezen dat we niet onder doen.

We zijn ook één van de 163 landen die vanaf de aanvang van de Robotics ‘Olympics’ (FIRST Global Challenge) onafgebroken hebben deelgenomen aan de Challenges, en met succes. Geen één keer is ons Surinaams studenten team afgereisd met een robot die niet werkte, dit in tegenstelling tot enkele teams van andere landen. Dus nee, wij in Suriname zijn er niet ver van qua vaardigheden en competenties”. Dit jaar hebben Surinamers voor de 4e keer meegedaan aan de FIRST Global Challenge samen met 170+ landen (een inhoudelijk aangepaste maar tochwel ruimer challenge, vanwege Covid-19), en zoals de resultaten eruit zagen een paar weken geleden, stonden wij er niet slechts voor. We wachten thans op de finale ranking die eind oktober met de viering van de afsluitingsceremonie bekend moet zijn.”

RIICS

Robotech & Innovation Intelligence Community Suriname (RIICS) is een gemeenschap voor jongeren met een interesse in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) carriéres en met name in Robotics, Innovatie, Programmeren, Communications (ICT) en Artificial Intelligence. Het is bedoeld als een eigen kring van inspiratie voor gelijkgestemde peers en mentors. Oprichter Mahepal noemt het een milieu waar jong innovatief leiderschap gestimuleerd zal worden.

(L-R): Anjessa Linger, Jesus Betancourt, Abraham Martinez, Claudia Veldkamp, Ashna Mahepal

Waarom RIICS?

Het platform is gelanceerd door SYHS. De stichting is reeds 4 jaren actief in Suriname op het vlak van STEM educatie en met name de applicatie daarvan middels robotics.

“Sinds 2017 zijn wij ook de officiële counterpart van FIRST Global, die de jaarlijkse ‘Robotics Olympics’ voor jongeren tussen 14-19 jaar organiseert. Gedurende deze periode hebben we de interesse vanuit de gemeenschap zien groeien”, verteld Mahepal aan Connect.

Er is ook groeiende bekendheid van Suriname’s Robotics Teams en de geboekte resultaten van de deelnames in het buitenland, waardoor er benadering naar ons is vanuit de gemeenschap zelf. Op basis van deze ervaring kan zij aangegeven dat er wel degelijk een behoefte is in de samenleving voor zo een community.

Op welke competenties is RIICS gericht?

RIICS richt zich op de vaardigheden van de toekomst (de Skills of the Future).  

“Onze toekomst kan niet los van technologie gezien worden. Misschien zeg ik dit te vaak. Maar zo is het eenmaal. Met de Covid-19 pandemie merken we te meer hoe belangrijk de implementatie van technologie en de skills om daarmee om te kunnen gaan wel zijn. De aanwezigheid ervan kan je business letterlijk voortgang doen vinden, terwijl de afwezigheid kan leiden tot complete stilstand.

RIICS focust sowieso op STEM gerelateerde competenties, maar iets waar wij veel waarde aan hechten is teamwork en het aanwenden van internationale samenwerkingskansen. Dus er wordt ook genoeg aandacht besteed aan het ontwikkelen van skills die je leren werken met een team op lokaal niveau, maar ook met personen van het buitenland. Ergens moet je leren hoe het optimale te halen uit connecties en vice versa. Last but not least focussen we ook op (peer) mentorship en project management-competenties ontwikkelen. Dat is onderdeel van ons aanpak”, legt Mahepal uit.

Wat is er tot noch toe gedaan?

RIICS isop 5 augustus gelanceerd. Er is inmiddels een 8 weken introductie fase met een 1e groep van studenten en mentors doorlopen. In die periode hebben de studenten verder kennis mogen maken met de verschillende activiteiten van de stichting, de mogelijkheden en het nationaal en internationaal netwerk. Er is nader kennisgemaakt met FIRST Global (FG) Robotics waaronder de FG robot kit, game analysis, team strategy, robot design maar ook met extra robotics gelieerde onderwerpen/typen zoals Arduino intro. De groep is begeleidt geworden door mentors in Suriname en twee uit Mexico met wie SYHS een samenwerking heeft. Thans is de evaluatie gaande van de Intro fase.

Naast kennis verrijkende sessies hebben de studenten ook in teamverband opdrachten moeten uitvoeren waaronder één FG Technical Challenge opdracht uit de serie binnen de 2020 FG competitie: het bouwen van een zelf ontworpen chain reaction contraption (overbrengen van kinetische energie middels een eenvoudige bal van a naar b met daartussen creatieve opstellingen om het zo complex mogelijk te maken maar dan binnen de geldende richtlijnen en regels alsook tijdslimiet.). De ontwerpen zijn via Zoom gepresenteerd.

Wat mogen wij verwachten van RIICS?

RIICS verwachtte voorzien in een geconstateerde behoefte van jongeren in de samenleving.

“Met creativiteit, commitment en gebruikmakend van onze ervaring en netwerk van deskundigen (mentors) zullen we het aanpakken. Ons streven is om een innovatief gemeenschap van Surinaamse jongeren te creëren, die aan de vormgeving van de toekomst van Suriname met de juiste mindsset en skills zal kunnen bijdragen. Innovatief leiderschap is nodig om de vooruitgangen in de wereld effectief in Suriname in te kunnen zetten voor de ontwikkeling van ons land, maar ook om de uitdagingen aan te kunnen gaan en de gepaste oplossingen te implementeren”, meent Mahepal.

Opzoek naar serieuze ambassadeurs

“Wij ervaren nog steeds dat de brede ondersteuning in daden nog mist op het gebied van middelen. We hebben voor de 1e fase slechts het bedrijf Woodgain NV als sponsor gehad. Anderen hebben beloofd, maar tot heden wachten we op de toevoeging van de daad bij het woord. We zullen dus opzoek moeten gaan naar serieuze ambassadeurs en supporters voor de community zodat de impact met synergie nog groter kan”, aldus Mahepal.