“We zullen niet rusten voor we ….. het beste onderwijs genieten die ons land kan geven”

Sep 30, 2020

Dit was onderdeel van de inleiding die de president van de Republiek onlangs uitsprak in het kader van zijn eerste jaarrede.

Er zijn zeer cruciale onderwerpen die momenteel aandacht vergen. Over Financiën is er 18 keer gesproken. Het woord “Ontwikkeling” is 6 keren gebruikt terwijl “Economie” 8 keren in de mond werd genomen. Ook is ruim 10 keren het concept van ‘Verbeteren” gebruikt terwijl het woord “Groei” 4 keren viel. Onderwijs kreeg echter wel flink wat aandacht. Het woord “Onderwijs” is in totaal 15 keren in de mond genomen door het Staatshoofd.

Als het om nieuwe werkgelegenheid gaat, zal ons land zich volgens president Chan Santokhi het komende jaar ook richten op alle zaken die raken aan de oliesector (olie sector werd 4 keren genoemd). Hij sprak over passend onderwijs voor deze sector. In bredere zin zal ons onderwijs zich hervormen om meer gericht onderwijs te geven, die de kans op een baan vergroten.

De COVID-19 situatie vergt vrij ingrijpende veranderingen voor het hele onderwijsproces, zodat het komend schooljaar, er heel anders uit zal zien. Er komt ook meer doorstroming en een harmonisatie van het algemeen vormend onderwijs, met het beroepsonderwijs.

Via gedegen onderwijs – dat goed is afgestemd op de arbeidsmarkt – zullen studenten een betere kans op passend werk krijgen. Het gaat volgens Santokhi hier om de huidige en de toekomstige arbeidsmarkt.

Daar wordt reeds op ingespeeld met name door de hervormingen van het beroepsonderwijs. De kwaliteit van het voornamelijk lager onderwijs, in het binnenland, laat al vele jaren te wensen over. Essentieel daarbij is de kwaliteit van het onderwijzend personeel. De nucleus centra op Albina en Brokopondo, die bedoeld waren om het niveau van de leerkrachten in het binnenland op te trekken, zijn nauwelijks ingezet en zullen beter worden benut.

Natuurlijk veel goede voornemens voor de “Toekomst’, een woord dat 3 keren in de mond werd genomen. Echter zijn woorden als Automatisering (1 keer), Technologie (0 keren), Digitalisering (0 keren) haas niet gebezigd. Termen die in beginsel niet weg te denken zijn tijdens deze vierde Industriële Revolutie.

Het is geen geheim dat overheden en bedrijven zich moeten richten op de juiste vaardigheden van huidige en toekomstige werknemers om een voortzetting te verzekeren van de positieve impact van automatisering en robotics in de wereld (en mogelijk ook in Suriname) op de werkgelegenheid, de kwaliteit van het werk en de lonen.

Technologie heeft de werkgelegenheid veranderd, door een aantal taken te automatiseren en de behoefte aan nieuwe te creëren, een trend die zich waarschijnlijk kan voortzetten. Als gevolg hiervan kunnen sommige beroepen achterhaald raken en zullen nieuwe bezigheden ontstaan. De werkgelegenheid verschuift van het ene beroep naar het andere, terwijl sommige beroepen eenvoudig veranderingen in hun vereiste vaardigheden zullen ervaren. Nieuwe geautomatiseerde technologieën lijken te hebben bijgedragen tot een grotere inkomensongelijkheid en zullen dit waarschijnlijk blijven doen zolang ze vaardigheden en taken vervangen die historisch geassocieerd zijn met lage lonen of middenloonberoepen. De banen die overblijven, vereisen meestal meer abstracte, cognitieve vaardigheden, of ze bieden persoonlijke diensten die momenteel niet economisch worden gewaardeerd.

Het is wel hopen dat deze gedachte inbegrepen is in het concept van vernieuwing binnen het onderwijs. Wij weten dat de Surinaamse arbeidsmarkt nog niet gereed is voor de Vierde Industriële Revolutie en dus de vraag naar de juiste vaardigheden ook niet alleen aan de arbeidsmarkt kan worden overgelaten, en nog minder geleid door een overheid waar een ‘digitale visie’ zou ontbreken.

Een extra count: Toerisme (3 keren), Ondernemen (3 keren), Bedrijfsleven (5 keren), Milieu (5 keren) en Investering (6 keren).

Hoewel er 5 kernen over goud is gesproken, is het woord ‘Mijnbouw” geen één keer gevallen.

Fun fact: ” Geld lenen ” is geen enkel keer gebruikt.

Goede en waardevolle verslagen brengen aan onze lezers kost ons inspanningen, energie en heel vaak financiën. Connect brengt haar verslagen zonder bias of inmenging van politieke voorkeuren aan de lezers. Stel jij onze inspanningen op prijs, dan kun jij het werk misschien ook ondersteunen. Odersteun ons werk