Communicatie en scholing mogelijk oorzaak aantal echtscheidingsgevallen Suriname, volgens onderzoek

Sep 15, 2020

Foto: Maria Pirthising

Over het algemeen is een opmerkelijke stijgende trend waarneembaar in het aantal echtscheidingsgevallen vanaf het jaar 2013 tot en met 2018 (ABS 2012, 2017, 2019). In Suriname zijn de oorzaken van echtscheidingen echter onbekend of niet voor de hand liggend noch formeel onderzocht.

Nieuw onderzoek aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, studierichting Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde (A&O) wijst uit dat de communicatie en scholing een effect kunnen hebben op het aantal echtscheidingsgevallen.

Tabel: ABS Statistieken 2013 tot en met 2018
Jaar HuwelijkenEchtscheidingen
2013+/-2200602
2014+/-2100788
2015+/-1900733
2016+/-2100636
2017+/-1900855
2018+/-1700904

Onderzoek

Maria Pirthising heeft onderzocht welke sociaal-maatschappelijke factoren hebben geleid tot een echtscheiding bij personen die bij wet gehuwd waren?

Zij richtte haar onderzoek specifiek op de vragen:

 1. Welke rol heeft de huishoudelijke taakverdeling bij gescheiden personen gespeeld als mogelijke oorzaak van echtscheiding?
 2. Op welke manier heeft de “wijze van communiceren in het huwelijk” mogelijk geleid tot een echtscheiding?
 3. Welke beïnvloeding heeft het opleidingsniveau gehad op het huwelijk van de gescheiden personen?

Dit onderzoek is kwalitatief van aard. Nadruk is gelegd op de sociaal-maatschappelijke factoren (huishoudelijke taken, communicatie en opleidingsniveau). De populatie bestaat uit 4 mannen en 4 vrouwen die door middel van selecte en sneeuwbalsteekproef is getrokken. Er zijn interviews afgenomen onder de gescheiden mannen en vrouwen door middel van een semi-gestructureerde vragenlijst. Voor het analyseren van de verzamelde data is de coderingstechniek, namelijk het labelen, gekozen.

Huishoudelijke taakverdeling

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de huishoudelijke taakverdeling niet (altijd) in balans was. De man of de vrouw of iemand anders deden het huishouden. Er is ook sprake van stereotypering van het huishouden. Verder vinden de respondenten hulp bij het huishouden belangrijk. Er is een indirecte verwachting te merken omtrent hulp bij het huishouden.

Communicatie

Ook communicatie was in het huwelijk van de respondenten matig. Voorzichtig kan aangegeven worden dat de communicatie ongezond was. Vervolgens werd het meest inefficiënte communicatie herkend bij respondenten die een laaggeschoolde ex-partner hadden.

Scholing

Ongeacht scholing, gingen de respondenten positief om met hun ex-partner. Van de 8 respondenten, hebben 5 respondenten, die een laag of gemiddeld opgeleid ex-partner hadden, aangegeven dat ze niet met elkaar konden opschieten. Daarnaast heeft de helft van het aantal respondenten aangegeven dat opleidingsniveau belangrijk is in het huwelijk terwijl de andere helft heeft aangegeven dat dit niet belangrijk is.

Huishoudelijke taakverdeling zeer verwaarloosbaar

Pirthising concludeerde in haar onderzoek dat huishoudelijke taakverdeling zeer verwaarloosbaar tot geen mogelijke oorzaak is geweest tot echtscheiding. Er is de voorzichtige conclusie getrokken dat communicatie mogelijkerwijs wel een mogelijke oorzaak is geweest tot echtscheiding. Ook is de conclusie getrokken dat opleidingsniveau een negatieve beïnvloeding heeft gehad op het gebied van communicatie in het afgelopen huwelijk van de respondenten.

Volgens de literatuur is nog niet genoegzaam onderzoek over huishoudelijke taakverdeling-echtscheiding en huishoudelijke taakverdeling-opleidingsniveau, waardoor niet met alle zekerheid gezegd kan worden dat dit een oorzaak is van echtscheiding over het algemeen. Resultaten van dit onderzoek kunnen niet gegeneraliseerd worden, omdat het kleinschalig van aard is, namelijk 8 respondenten.

Bronvermelding:

 • (ABS 2012, 2017, 2019)
 • Angenent, H., (2003). Opvoeding en Persoonlijkheidsontwikkeling. Baarn: HBUitgevers.
 • CBB, (2017)
 • Glaveanu, R. G., (2014). The educational level and the style of in-couple communication.
 • https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.013
 • Gouda, (2013). Protocol hulp bij het huishouden. Laatst geraadpleegd op 25 augustus 2020,
 • Dronkers J. (2015, 20 oktober). The Changing Impact of Education on Divorce and Break-up? https://doi.org/10.1177/0038038516674664
 • Burgerlijk Wetboek 1