Valt het eigenlijk best wel mee met de Corona uitbraak of niet? Enkele feiten.

Aug 18, 2020


De Covid pandemie houdt de hele wereld in zijn greep en ook in Suriname ontkomen wij niet aan deze crisis. Hoewel sommigen van ons nogal nonchalant omgaan met het in achtnemen van de preventieve maatregelen, zijn de meeste Surinamers voorzichtig en proberen zij zich zoveel mogelijk te beschermen tegen een mogelijke besmetting met dit zo gevreesde virus.
Maar wat zijn nu de werkelijke feiten? Wereldwijd zijn er op dit moment (17 augustus 2020) bijna 22 miljoen Covid gevallen. Het dodental ligt rond de 800.000. Cijfers die er in eerste instantie niet om liegen, maar als wij wat dieper graven, dan zien we een iets minder grimmiger plaatje.

Van de 22 miljoen is bijna 15 miljoen (14.6 miljoen) genezen. Dat is ongeveer 66%. De overige (bijna) 7 miljoen behoort nog tot de actieve gevallen. Dat betekent dan er van de 7 miljoen besmette personen nog mensen kunnen genezen maar uiteraard ook aan de ziekte kunnen overlijden. Het relatief goede nieuws is dat 99% van deze besmette personen slechts milde verschijnselen vertoont en 1% in kritieke toestand verkeert. Er zijn wereldwijd 15.4 miljoen closed cases (gevallen met een uitkomst: genezen of overleden). Daarvan is maar liefst 95% genezen en 5 % overleden.

Als we bovenstaande percentages vertalen naar de huidige situatie in Suriname dan zijn wij er tot nu toe (17 augustus) relatief goed van af gekomen. Er waren op 17 augustus 3016 positieve gevallen waarvan er 2036 zijn genezen; ongeveer 68% genezen, zo een 2% hoger dan het wereldgemiddelde. Het aantal overledenen aan het virus in ons land ten
opzichte van het totaal aantal closed cases (3016 – 933 actieve gevallen=2083) bedraagt 47; iets meer dan 2% en dat ligt dik onder het wereldgemiddelde van 5%.

Wat echter wel zorgen blijft baren, is het aantal ziekenhuisopnamen inclusief het aantal gevallen op de intensive care. Dat zijn er momenteel 127, naar schatting omdat het op de Covid-19 website van Suriname niet duidelijk is of de 11 personen op de intensive care nu wel of geen deel uitmaken van de in totaal 116 ziekenhuisopnamen. Ervan uitgaande dat de patiënten op de intensive care zijn meegerekend bij de ziekenhuisopnamen en dus in kritieke toestand verkeren, dan bedraagt dit bijna 13% van het aantal actieve gevallen; indien beide groepen bij elkaar moeten worden opgeteld dan gaat het om 14% van de gevallen in kritieke toestand. En dat is fors boven het wereldgemiddelde van 1%. De meest optimistische benadering zou zijn dat alleen de 11 personen op de intensive care
in kritieke toestand verkeren en dat het met de overige ziekenhuisopnames redelijk tot goed gaat. In dat geval bedraagt het percentage van personen in kritieke toestand 1%.

Hoe het ook zij, het is duidelijk waar het overheidsbeleid haar aandacht op zou moeten richten: het terugdringen van het aantal ziekenhuisopnames en het verminderen van het aantal patiënten op de intensive care.
En om de samenleving van wat duidelijkere informatie te voorzien, zou het raadzaam zijn om aan te geven hoeveel ziekenhuisopnames er momenteel precies in kritieke toestand verkeren.

Martin Panday