• Wed. Oct 20th, 2021

Wetenschap

  • Home
  • Fysische en chemische eigenschappen van veganistische boter gemaakt uit Surinaamse grondstoffen

Fysische en chemische eigenschappen van veganistische boter gemaakt uit Surinaamse grondstoffen

Het eten van plantaardig gebaseerd voedsel is een bekende trend, vooral onder de veganisten. Veganisten maken geen gebruik van voedsel afkomstig van dieren zoals vis en vlees (of dierlijke producten…

Oplossingsmodel voor Verkeersstremming aan de Indira Gandhiweg

De Indira Gandhiweg, met een lengte van ongeveer 24 km, is één van de hoofdwegen die overdag te maken heeft met verkeersopstoppingen. Het is een belangrijke hoofdweg die drie districten…

Straatcultuur in het Lager Beroepsonderwijs in Suriname

Ter afronding van haar Master opleiding in Education and Research for Sustainable Development aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft Anneke Kerto een kwalitatief onderzoek gedaan naar straatcultuur…

Ontwerpvoorstel voor beter goedkeuringspercentage van de hoofddistributieleiding SWM

De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (N.V. SWM) houdt zich bezig met het verkopen,  winnen, zuiveren, en distribueren van goed gezond drinkwater voor eenieder. De N.V. SWM kent  momenteel zes distributie-…

De geografische spreiding van afgekeurde runderkarkassen en- organen tijdens het slachtproces in een runderslachthuis in Suriname

Bij de veterinaire Keuringsdienst van het ministerie van LVV vindt er geen analyse plaats van de verzamelde afkeuringsdata betreffende runderkarkassen en –organen. Alleen van het slachthuis Surebeef NV zijn er…

Didactische werkvormen en leerprestaties

Zowel docenten als studenten prefereren blijkbaar blended learning. Ter afronding van zijn Master opleiding Onderwijskunde aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft Rohan Debi een vergelijkend onderzoek gedaan…

Houding en overtuigingen van fysiotherapeuten met betrekking tot lage rugpijn in Suriname

Wat is het belang van het nagaan van houding en overtuigingen over lage rugpijn? Wereldwijd zullen meer dan 50% mensen in ontwikkelde landen lage rugpijn (LRP) ervaren en het piekt…

Onderzoek naar de kans van slagen van een geautomatiseerd sluizen en pompgemalen systeem in Suriname, t.b.v. mens en milieu

Het Surinaamse ministerie van Openbare Werken (OW), met name de afdeling Ontwateringswerken, beschikt  niet over concrete informatie, die kan aantonen dat smart-sluizen en smart-gemalen wel- of geen directe- en  indirecte…

Ontwerpen van een nieuw distributienet voor N.V. SWM in Commewijne

De NV. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) is een drinkwater producerend en distribuerend bedrijf. De SWM moet in staat zijn haar klanten optimaal te kunnen voorzien van water. Een optimale voorziening…

Mogelijke alternatieven voor het vervangen van styrofoam in Suriname

Het gebruik van Syrofoambakjes, bekers-en borden sinds november 2017 verboden. Dit maakte Charmaine Auguste van de studierichting Applied Technology (B.Tech) aan de Polytechnich College Suriname (PTC) nieuwsgierig naar hoe wij…