Connecting Science and Society

Onderzoek

  • Home
  • Didactische werkvormen en leerprestaties

Didactische werkvormen en leerprestaties

Zowel docenten als studenten prefereren blijkbaar blended learning. Ter afronding van zijn Master opleiding Onderwijskunde aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft Rohan Debi een vergelijkend onderzoek gedaan…

Onderzoek naar de kans van slagen van een geautomatiseerd sluizen en pompgemalen systeem in Suriname, t.b.v. mens en milieu

Het Surinaamse ministerie van Openbare Werken (OW), met name de afdeling Ontwateringswerken, beschikt  niet over concrete informatie, die kan aantonen dat smart-sluizen en smart-gemalen wel- of geen directe- en  indirecte…

Ontwerpen van een nieuw distributienet voor N.V. SWM in Commewijne

De NV. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) is een drinkwater producerend en distribuerend bedrijf. De SWM moet in staat zijn haar klanten optimaal te kunnen voorzien van water. Een optimale voorziening…

Mogelijke alternatieven voor het vervangen van styrofoam in Suriname

Het gebruik van Syrofoambakjes, bekers-en borden sinds november 2017 verboden. Dit maakte Charmaine Auguste van de studierichting Applied Technology (B.Tech) aan de Polytechnich College Suriname (PTC) nieuwsgierig naar hoe wij…

Surinaamse Pindasambal: Microbiologisch bekeken

Het voedingsproduct, genaamd pindasambal, waarvan de hoofdingrediënt pinda is, kan gecontamineerd raken door de Aspergillus schimmel waaronder Aspergillus flavus en Aspergillus parasiticus. Deze twee schimmels kunnen een schadelijke stof produceren,…

Aandacht Nodig voor Pestproblematiek op Scholen

Het doel van het onderwijs is om door middel van scholing en vorming iedere burger van  Suriname in staat te stellen, te werken aan individuele ontplooiing, economische  onafhankelijkheid en maatschappelijke…

Dier – Plant en Schimmel interactie in de ecologie

Door regelmatig importeren van nieuwe gras variëteiten ten behoeve van de veeteelt industrie, kampen producenten in USA  jaarlijks met biljoenen dollars verliezen in de veesector. Heel mysterieus daalde de melkproductie…

Een analyse naar de determinanten van inkomensongelijkheid in Suriname

De Verenigde Naties (VN) hebben in 2015 de “Sustainable Development Goals” (SDG) vastgesteld als nieuwe duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030: 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, waarvan nummer 10 betrekking heeft op het verminderen…

Gonggrijpbos inrichten tot een recreatiepark

Het Gonggrijpbos is gesitueerd op de hoek van de Meursweg en de Kennedyweg. Dit studiegebied is ongeveer 2 hectaren. Het terrein behoort tot één van de grote percelen van het…

Onderzoek naar het waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit van grafische producten en diensten

SIB Signs & Designs is een Surinaams bedrijf dat zich de afgelopen achttien jaren heeft gespecialiseerd in het leveren van grafische producten en diensten waarbij kwaliteit hoog op de prioriteitenlijst…