Suriname

  • Home
  • Onderzoek naar het jodiumgehalte in de steel van de Moko moko plant

Onderzoek naar het jodiumgehalte in de steel van de Moko moko plant

Op woensdag 15 maart 2023 vond de presentatie plaats van het afstudeerproject van Shannon Jo-Ann Melati dos Ramos, die het programma Hoger Laboratorium Onderwijs met de specialisatie Chemisch volgde aan…

Oplossingsmodel voor Verkeersstremming aan de Indira Gandhiweg

De Indira Gandhiweg, met een lengte van ongeveer 24 km, is één van de hoofdwegen die overdag te maken heeft met verkeersopstoppingen. Het is een belangrijke hoofdweg die drie districten…

Sherally overkomt haar grootste uitdaging: Programmeren

De 18 – jarige Sherally Dompig is een deelnemer bij de Codettes Innostarter 2021. Ter afronding van dit programma moet Sherally een prototype bouwen. Sherally herinnerde zich enkele jaren terug…

Straatcultuur in het Lager Beroepsonderwijs in Suriname

Ter afronding van haar Master opleiding in Education and Research for Sustainable Development aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft Anneke Kerto een kwalitatief onderzoek gedaan naar straatcultuur…

Start landbouwprogramma op Curaçao vanuit Suriname

Op 29 september is het bewustwordingsprogramma MAN DEN TERA, vertaald “Handen in de grond” gestart op Curaçao. De initiatiefnemers op Curaçao willen met dit programma kinderen van de leeftijd 6…

Ontwerpvoorstel voor beter goedkeuringspercentage van de hoofddistributieleiding SWM

De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (N.V. SWM) houdt zich bezig met het verkopen,  winnen, zuiveren, en distribueren van goed gezond drinkwater voor eenieder. De N.V. SWM kent  momenteel zes distributie-…

Perceptie Surinaamse Arbeider: Vaardigheidsniveaus van werknemers over het algemeen voldoen aan vraag en bedrijfsvereisten in Suriname

Bron foto: ILO, 2021 Uit een recente publicatie over een studie gericht op productiviteit in Suriname blijkt een groot deel van de respondenten van mening dat het huidig onderwijssysteem niet…

De geografische spreiding van afgekeurde runderkarkassen en- organen tijdens het slachtproces in een runderslachthuis in Suriname

Bij de veterinaire Keuringsdienst van het ministerie van LVV vindt er geen analyse plaats van de verzamelde afkeuringsdata betreffende runderkarkassen en –organen. Alleen van het slachthuis Surebeef NV zijn er…

Perceptie Werkgevers: Rekruteren van werknemers met Juiste vaardigheden belangrijke obstakel voor de groei van een bedrijf

Onderwijs, Opleiding en Leren voor het Leven Het menselijk kapitaal, dat is het aantal vaardig- heden, gezondheid en kennis dat een persoon bezit, draagt belangrijk bij aan de groei van…

Didactische werkvormen en leerprestaties

Zowel docenten als studenten prefereren blijkbaar blended learning. Ter afronding van zijn Master opleiding Onderwijskunde aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft Rohan Debi een vergelijkend onderzoek gedaan…